MX-jaoston kokous 3.9.2018, teemana joukkue SM:n joukkueet!

MX-jaos­ton kokous pide­tään maa­nan­tai­na 3.9.2018 kel­lo 17.30 alkaen ker­ho­ti­lal­la osoit­tees­sa Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, 20360 TURKU. Kokouk­sen pää­tee­ma­na on motoc­ros­sin jouk­kue SM-kil­pai­luun osal­lis­tu­vien jouk­kuei­den nimeä­mi­nen....

Ratamaksukuitit palautettava 15.9.2018 klo. 18.00 mennessä!

Kau­den 2018 rata­mak­su­pa­lau­tuk­sia var­ten alku­pe­räi­set kui­tit rata­mak­suis­ta on toi­mi­tet­ta­va 15.9.2018 klo 18.00 men­nes­sä ker­hon pos­ti­laa­tik­koon kir­je­kuo­res­sa osoit­tee­seen Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, 20360 TURKU. Hyväk­syt­tä­viä ovat...

Muista hakea TMK-lippiksesi Bike and Boat World ‑Raisiosta!

Muis­tu­tuk­se­na, että Turun moot­to­ri­ker­ho jakaa kai­kil­le alle 18-vuo­tiail­le ker­hon jäse­nil­le huip­pu­tyy­lik­kään TMK-snap­back lip­pik­sen! Näi­tä voi nou­taa elo­kuun lop­puun asti. Nou­to tapah­tuu Turun Bike and Boat World ‑liik­kees­tä...