MX/Enduro-jaoston kokous 2.9.2019 klo 18

MX/En­du­ro-jaos­­ton kokous pide­tään tal­lio­sak­keel­la (Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6 Tur­ku) maa­nan­tai­na 2.9. klo 18 alkaen.  Kokouk­sen pääteemat: -motoc­ros­sin jouk­kue SM-kil­pai­luun osal­lis­tu­vien jouk­kuei­den nimeä­mi­nen luo­kis­sa 65cc ja...

VUODEN 2019 JUNIOREIDEN RATAMAKSUKUITTIEN PALAUTUS 30.9.2019 MENNESSÄ!

Kau­den 2019 rata­mak­su­pa­lau­tuk­sia var­ten alku­pe­räi­set kui­tit rata­mak­suis­ta on toi­mi­tet­ta­va maa­nan­tai­hin 30.9.2019 klo 18.00 men­nes­sä ker­hon pos­ti­laa­tik­koon kir­je­kuo­res­sa osoit­tee­seen Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, 20360 TURKU....

TMK:n kuskeille ilmainen ilmoittautuminen Hyvinkään SuperMX-kilpailuun!

Turun moot­to­ri­ker­hon yhteis­työ­kump­pa­ni on lupau­tu­nut mak­sa­maan kym­me­nen ensim­mäi­sen TMK:n lisens­sil­lä aja­van kul­jet­ta­jan ilmoit­tau­tu­mis­mak­sun Hyvin­kään SuperMX-kil­pai­luun 17.8.2019. Nyt siis kipin kapin ilmoit­tau­tu­maan kil­pai­luun,...