Kerhon ajopaitatilaus, tilaa viimeistään 9.4.

Yhteis­ti­laus TMK:n ajo­pai­doil­le (laa­duk­kaat pai­dat val­mis­te­taan ja ommel­laan Suomessa) -sovi­tus­koot Bike Worl­dis­sa 9.4.2021 asti, jol­loin tilaus sulkeutuu. -käy sovit­ta­mas­sa tai valit­se sopi­va koko ohei­sen mit­ta­tau­lu­kon mukaan....

Sääntömääräinen kevätkokous 23.3.2021: kutsu ja esityslista

Tilai­suus: Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevätkokous Ajan­koh­ta: 23.3.2021 klo 18.00 Kokous­muo­to: TEAMS. Ilmoit­tau­tu­mi­set kokouk­seen 21.3.2021 men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se toimisto@turunmoottorikerho.fi Kevät­ko­kouk­sen asiat: 1...