K‑18 PIKKUJOULURISTEILY 26.11.2021

AALLOT KUTSUVAT Turun Moot­to­ri­ker­ho läh­tee viet­tä­mään pik­ku­jou­lua Itä­me­ren aal­loil­le per­jan­tai­na 26.11.2021. Ter­ve­tu­loa mukaan yli 18-vuo­ti­aat ker­hon jäse­net ja TMK-hen­ki­set! Mukaan mah­tuu 50 ensim­mäi­sek­si ilmoit­tau­tu­nut­ta....

PIKKUJOULUT KERHON NUORISOLLE 3.12.2021

HUVILUVAN LASERPELIT Ter­ve­tu­loa laser­pe­lien maa­il­maan Huvi­lu­paan 3.12. pik­ku­jou­lu­fii­lik­sis­sä! Toi­vot­ta­vas­ti saam­me pal­jon ker­hom­me nuo­ri­soa mukaan — niin aloit­te­le­via kul­jet­ta­jia, har­ras­te­li­joi­ta kuin kisakonkareitakin! MISSÄ:...

Turun Moottorikerhon 2022 valmennukset

Val­men­nuk­set on ensi­si­jai­ses­ti suun­nat­tu ker­hon kil­paa-aja­vil­le, kil­pai­luun suun­taa­vil­le ja muil­le aktii­vi­kul­jet­ta­jil­le. Koko­nais­val­tai­nen val­men­nus sisäl­tää luen­not urhei­li­jan ravit­se­muk­sen ja levon mer­ki­tyk­ses­tä,...

Salibandytreenit alkaa tiistaina 19.10. Pansion koululla

Ter­ve­tu­loa pelaa­maan sali­ban­dya ker­hon omal­la sali­vuo­rol­la Pan­sion kou­lul­le tiis­tai­sin 19.10. alkaen klo 18–19. 🔹s️uunnattu vähän isom­mil­le kus­keil­le ja aikuisharrastajille🔹️jäsenille maksuton🔹️oma mai­la mie­lel­lään mukaan🔹️lisätiedot: Jou­ni...

Vuoden 2021 junioreiden ratamaksukuittien palauttaminen — DL 22.10.2021

Kau­den 2021 junio­rei­den rata­mak­su­pa­lau­tuk­sia var­ten skan­na­tut kui­tit rata­mak­suis­ta on toi­mi­tet­ta­va per­jan­tai­hin 22.10.2021 klo 18.00 men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se toimisto@turunmoottorikerho.fi. Palau­tus­ta hake­van on säi­ly­tet­tä­vä...