Lou­nais-Suo­men alue­val­men­nuk­sen syys­kausi alkaa maa­nan­tai­na 2.8. Muu­tok­se­na alku­ke­sän jak­soon on se, että nyt on mah­dol­li­suus vali­ta har­joit­te­lu­pai­kak­si myös Rai­sio sekä jat­kos­sa val­men­nuk­sen alka­mi­sa­jan­koh­ta on kier­tä­vä eli jokai­nen ryh­mä har­joit­te­lee klo 17/18/19 alkaen, kol­men vii­kon sykleissä.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoittautumislomake:

https://www.moottoriliitto.fi/ajajille/valmennut/aluevalmennus-2021-lounais-suomi-miska-aaltonen/