Lemun MX-rata on avoin jäl­leen aloit­te­li­joil­le sekä uusil­le lajis­ta innos­tu­neil­le! Ter­ve­tu­loa mukaan!

Tree­nit on tar­koi­tet­tu lajis­ta kiin­nos­tu­neil­le, aloit­te­li­joil­le ja jo vähän aja­neil­le junio­reil­le. Ota yhteys Sant­tu Rau­ta­seen jos haluat tul­la pai­kan pääl­le tutus­tu­maan lajiin tai vuo­kraa­maan ja kokei­le­maan ker­hon vuo­kra­pyö­riä. San­tun tavoit­taa nume­ros­ta 040–511 5673. Voit lait­taa myös viestiä/kyselyä toimisto@turunmoottorikerho.fi.

Ajo­päi­vät:
-ke klo 17:30 alkaen
-su klo 12 alkaen
Rata­mak­su (oma pyö­rä mukaan):
-5 € TMK:n jäse­nil­le
-10 € ei-jäsenille. 

Mopon vuo­kraa­mi­nen ja ohjat­tu kokei­lu alkaen 40 €/henkilö.