Aloittelijatreenit Lemussa

Lemun MX-rata on avoin jäl­leen aloit­te­li­joil­le sekä uusil­le lajis­ta innos­tu­neil­le! Ter­ve­tu­loa mukaan! Tree­nit on tar­koi­tet­tu lajis­ta kiin­nos­tu­neil­le, aloit­te­li­joil­le ja jo vähän aja­neil­le junio­reil­le. Ota yhteys Sant­tu Rau­ta­seen jos...

SML:n Moottorigaala 5.3.2022

Suo­men Moot­to­ri­lii­ton pal­kin­not jaet­tiin Moot­to­ri­gaa­las­sa lau­an­tai­na 5.3.2022. Gaa­las­sa pal­kit­tiin tänä vuon­na 100 vuot­ta täyt­tä­vän SML:n alais­ten lajien menes­ty­jät ja toi­mi­jat vuo­del­ta 2021. Turun Moot­to­ri­ker­hol­la ja...

Sääntömääräinen kevätkokous 21.3.22 / kutsu ja esityslista

Tilai­suus: Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevätkokous Ajan­koh­ta: 21.3.2022 klo 18.00 Paik­ka: Turun Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hiidenkivi-kokoushuone Kevät­ko­kouk­sen asiat: 1 Ava­taan kokous 2 Vali­taan kokoukselle a) puheen­joh­ta­ja b)...

Vahdon enduro- ja peltoreitti

Ter­ve­tu­loa aja­maan Leh­tos­ten radoil­le seu­raa­vin säännöin: -Met­sä­reit­ti isoil­le kus­keil­le, pie­nem­mil­le pel­to­ra­ta. Met­sä­rei­til­le ei saa men­nä yksin.-Saa ajaa joka päi­vä, sun­nun­tai­sin vas­ta klo 12 alkaen! Ajo­jen lope­tus klo 20...