Mainospaikkoja R2MX Parkilla

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry on vuo­kral­la Säky­läs­sä sijait­se­val­la R2MX Park ‑motoc­ross­ra­dal­la. Rata on huip­pu­luo­kan har­joit­te­lu­paik­ka niin kil­paa-aja­vil­le motoc­ross­kul­jet­ta­jil­le kuin myös har­ras­te­li­joil­le ja kun­toi­li­joil­le. Rata...

Muutama paikka jäljellä Miska Aaltosen ajovalmennukseen

Suo­si­tut ajo­val­men­nuk­set jat­ku­vat — var­mis­ta paik­ka­si pian! Muu­ta­ma jäljellä! Mis­ka Aal­to­sen ajo­val­men­nus ensi­si­jai­ses­ti ker­hom­me kil­paa-aja­vil­le kuljettajille Ajan­koh­dat: 21.4., 28.4., 12.5., 19.5., 9.6., 23.6. Hin­ta 120 €, las­ku...

Kerhon ajopaitatilaus, tilaa viimeistään 9.4.

Yhteis­ti­laus TMK:n ajo­pai­doil­le (laa­duk­kaat pai­dat val­mis­te­taan ja ommel­laan Suomessa) -sovi­tus­koot Bike Worl­dis­sa 9.4.2021 asti, jol­loin tilaus sulkeutuu. -käy sovit­ta­mas­sa tai valit­se sopi­va koko ohei­sen mit­ta­tau­lu­kon mukaan....

Sääntömääräinen kevätkokous 23.3.2021: kutsu ja esityslista

Tilai­suus: Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevätkokous Ajan­koh­ta: 23.3.2021 klo 18.00 Kokous­muo­to: TEAMS. Ilmoit­tau­tu­mi­set kokouk­seen 21.3.2021 men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se toimisto@turunmoottorikerho.fi Kevät­ko­kouk­sen asiat: 1...

TMK Puheenjohtajan tervehdys

Jou­lu tulee kohis­ten ja vuo­si 2020 lähe­nee lop­pu­aan, samal­la yksi aika­kausi vaih­tuu toi­seen ja on aika luo­vut­taa vies­ti­ka­pu­la seu­raa­val­le. Ker­hon syys­ko­kous valit­si uuden puheen­joh­ta­jan vuo­del­le 2021. Onnea uuteen toi­meen Pek­ka...