Kerhon ajopaitatilaus, tilaa viimeistään 9.4.

Yhteis­ti­laus TMK:n ajo­pai­doil­le (laa­duk­kaat pai­dat val­mis­te­taan ja ommel­laan Suomessa) -sovi­tus­koot Bike Worl­dis­sa 9.4.2021 asti, jol­loin tilaus sulkeutuu. -käy sovit­ta­mas­sa tai valit­se sopi­va koko ohei­sen mit­ta­tau­lu­kon mukaan....

Sääntömääräinen kevätkokous 23.3.2021: kutsu ja esityslista

Tilai­suus: Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevätkokous Ajan­koh­ta: 23.3.2021 klo 18.00 Kokous­muo­to: TEAMS. Ilmoit­tau­tu­mi­set kokouk­seen 21.3.2021 men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se toimisto@turunmoottorikerho.fi Kevät­ko­kouk­sen asiat: 1...

TMK Puheenjohtajan tervehdys

Jou­lu tulee kohis­ten ja vuo­si 2020 lähe­nee lop­pu­aan, samal­la yksi aika­kausi vaih­tuu toi­seen ja on aika luo­vut­taa vies­ti­ka­pu­la seu­raa­val­le. Ker­hon syys­ko­kous valit­si uuden puheen­joh­ta­jan vuo­del­le 2021. Onnea uuteen toi­meen Pek­ka...

24.11.2020 Syyskokouksen esityslista

Ter­ve­tu­loa TMK:n sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen tiis­tai­na 24.11. klo 17:30 alkaen Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hii­den­ki­vi-kokous­ti­laan. Tilai­suus aloi­te­taan kah­vil­la ja kau­den pal­kit­se­mi­sil­la. Var­si­nai­nen kokous alkaa klo 18:00....

KIERTOPALKINTO: ”ASENNE RATKAISEE

TMK:n syys­ko­kouk­ses­sa on perin­tei­ses­ti pal­kit­tu ja muis­tet­tu kau­den aika­na ansioi­tu­nei­ta kul­jet­ta­jia ja ker­hon jäseniä. Yhte­nä kier­to­pal­kin­to­na jae­taan ”Asen­ne Rat­kai­see” pokaa­li, jon­ka valit­se­vat kes­kuu­des­taan ker­hon...

TMK-kasvomaskeja saatavilla

TMK-kas­vo­mas­kit ovat saapuneet! Tyy­lik­kääs­ti ja tur­val­li­ses­ti tree­nei­hin, edus­ta­vas­ti kou­luun, töi­hin ja vapaa-ajalle. Tie­dus­te­lut ja tilaukset: toimisto@turunmoottorikerho.fi Hin­ta 10 € / kpl Mak­su ker­hon tilille: vies­ti­kent­tään...