Jatkoa: aluevalmennus 2021, Lounais-Suomi, Miska Aaltonen

Lou­nais-Suo­men alue­val­men­nuk­sen syys­kausi alkaa maa­nan­tai­na 2.8. Muu­tok­se­na alku­ke­sän jak­soon on se, että nyt on mah­dol­li­suus vali­ta har­joit­te­lu­pai­kak­si myös Rai­sio sekä jat­kos­sa val­men­nuk­sen alka­mi­sa­jan­koh­ta on kier­tä­vä eli...

Yhteislähtöharjoituksia! Palkintoja!

Turun Moot­to­ri­ker­ho on jär­jes­tä­nyt tänä kesä­nä kah­det yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­set Säky­läs­sä ja lisää on luvassa: 7.7.18.8.8.9.22.9. Arvom­me 4–6 ker­taa tämän kau­den R2MX-yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­sis­sa käy­nei­den kes­ken kak­si R2MX-kausi­kort­tia...

Lemun aloittelijatreenit keskiviikkoisin ja sunnuntaisin

Lemun MX-rata ja jun­nut­ree­nit on kor­kat­tu käyn­tiin! Ter­ve­tu­loa tree­naa­maan cros­sia yhdes­sä ja viet­tä­mään muka­vaa aikaa! Ajo­jen jäl­keen voi pulah­taa lam­peen uimaan ja gril­li on kuu­ma­na jos halu­aa pais­taa makkaraa. Ajopäivät:-ke klo 17 alkaen-su...

Ajovalmennukset jatkuvat

Suo­si­tut ker­hoa­jo­val­men­nuk­set jat­ku­vat, var­mis­ta paik­ka­si pian! Val­men­nus­päi­vät: 4.8., 1.9. ja 15.9.Valmentaja: Mis­ka Aal­to­nen­Hin­ta: 50 € yhteen­sä, sisäl­täen ratamaksut Radat ilmoi­te­taan myöhemmin.Päivämääriin vara­taan mah­dol­li­suus...

Yhteislähtöharjoituksia Säkylän R2MX-radalla

SÄKYLÄN SARJAT! Turun Moot­to­ri­ker­ho jär­jes­tää yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­set Säky­län R2MX-radal­la. Ajan­koh­dat ovat kes­ki­vii­kot 2.6., 30.6 ja 7.7. Aikataulut:Vapaa har­joit­te­lu klo 16 alkaen , ilmoit­tau­tu­mi­nen klo 17 alkaen Kul­jet­ta­ja­ko­kous klo...