Endu­ro on moni­puo­li­nen offroad-laji. Se vaa­tii kul­jet­ta­jal­taan hyvää kun­toa sekä ajo­tek­niik­kaa. Endu­roa pide­tään moot­to­ri­pyö­ril­lä ajet­ta­va­na luo­tet­ta­vuus­kil­pai­lu­na, joka koos­tuu lii­ken­tees­sä ajet­ta­vis­ta siir­ty­mis­tä sekä rei­til­le sijoi­te­tuis­ta maas­to­ko­keis­ta. Tavoit­tee­na on sel­viy­tyä rei­tis­tä mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. (Suo­men Moottoriliitto).

Endu­ro on mukaan­sa tem­paa­va laji, jota voi har­ras­taa omak­si ilok­si tai kil­paur­hei­lu­ta­sol­la. Kai­kil­le lajin paris­sa viih­ty­vil­le on yhteis­tä rak­kaus ja into­hi­mo lajia kohtaan.

Lisä­tie­to­ja endu­ro­jaos­ton vetä­jäl­tä Las­si Kulol­ta p. 040–300 5867

 

 

Enduro uutiset

Enduroa Lopella 4.10.

Ter­ve­tu­loa aja­maan endu­roa Lopel­le 4.10. koko per­heen voi­min! ‑pai­kal­la oppaat ja rei­tit taso­jen mukaan. Sovel­tuu kai­ken tasoi­sil­le ja kokoi­sil­le kul­jet­ta­jil­le (85cc ylös­päin). ‑hin­nat: omal­la pyö­räl­lä 85 €, vuo­kra­pyö­räl­lä 280 €. Hin­ta sisäl­tää opas­pal­ve­lut ja…

lue lisää

Raision moottorirata

Tie­toa Rai­sion moot­to­ri­ra­das­ta! ‑mx/enska/cc ‑ajo­päi­vät TI klo 16–20 ja SU klo 12–16 ‑tar­kis­ta ajo­päi­vä aina radan net­ti­si­vu­jen kalen­te­ris­ta mah­dol­lis­ten muu­tos­ten varal­ta ‑TMK:n jäse­nil­le rata­mak­su 15 € per laji, ei-jäse­nil­le 20 €. Mak­su Nes­te Vesilaitoksentielle,…

lue lisää

VIRON TREENIMATKAN YHTEISRUOKAILU PERJANTAINA 17.1.2020

Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni on jo varan­nut lai­va­mat­kat ja majoi­tuk­sen Viros­ta ker­hon Adre­na­lin Are­na ‑mat­kaa var­ten. Mat­kal­le läh­de­tään siis tors­tai­na 16.1. ja paluu on sun­nun­tai­na 19.1. Vii­kon­lop­puun mah­tuu yksi­tyi­siä, ker­hom­me kus­tan­ta­mia ajo­vuo­ro­ja (TMK:n…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa