Endu­ro on moni­puo­li­nen offroad-laji. Se vaa­tii kul­jet­ta­jal­taan hyvää kun­toa sekä ajo­tek­niik­kaa. Endu­roa pide­tään moot­to­ri­pyö­ril­lä ajet­ta­va­na luo­tet­ta­vuus­kil­pai­lu­na, joka koos­tuu lii­ken­tees­sä ajet­ta­vis­ta siir­ty­mis­tä sekä rei­til­le sijoi­te­tuis­ta maas­to­ko­keis­ta. Tavoit­tee­na on sel­viy­tyä rei­tis­tä mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. (Suo­men Moottoriliitto).

Endu­ro on mukaan­sa tem­paa­va laji, jota voi har­ras­taa omak­si ilok­si tai kil­paur­hei­lu­ta­sol­la. Kai­kil­le lajin paris­sa viih­ty­vil­le on yhteis­tä rak­kaus ja into­hi­mo lajia kohtaan.

Lisä­tie­to­ja endu­ro­jaos­ton vetä­jäl­tä Las­si Kulol­ta p. 040–300 5867

 

 

Enduro uutiset

Sänkicrossi peruuttu 5.10.2019

Jou­dum­me vali­tet­ta­vas­ti peru­maan lau­an­tain 5.10. yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­sen. Sän­ki on run­sai­den syys­sa­tei­den vuok­si mär­kä ja liu­kas emme­kä halua ris­kee­ra­ta kul­jet­ta­jien tur­val­li­suut­ta. Vauh­di­kas­ta syys­vii­kon­lop­pua kaikille!

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa