Endu­ro on moni­puo­li­nen offroad-laji. Se vaa­tii kul­jet­ta­jal­taan hyvää kun­toa sekä ajo­tek­niik­kaa. Endu­roa pide­tään moot­to­ri­pyö­ril­lä ajet­ta­va­na luo­tet­ta­vuus­kil­pai­lu­na, joka koos­tuu lii­ken­tees­sä ajet­ta­vis­ta siir­ty­mis­tä sekä rei­til­le sijoi­te­tuis­ta maas­to­ko­keis­ta. Tavoit­tee­na on sel­viy­tyä rei­tis­tä mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. (Suo­men Moot­to­ri­liit­to).

Endu­ro on mukaan­sa tem­paa­va laji, jota voi har­ras­taa omak­si ilok­si tai kil­paur­hei­lu­ta­sol­la. Kai­kil­le lajin paris­sa viih­ty­vil­le on yhteis­tä rak­kaus ja into­hi­mo lajia koh­taan.

Lisä­tie­to­ja Sant­tu Rau­ta­nen puh. 040 5115673

 

 

Enduro uutiset

MX/Enduro-jaoston kokous 2.9.2019 klo 18

MX/En­du­ro-jaos­­ton kokous pide­tään tal­lio­sak­keel­la (Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6 Tur­ku) maa­nan­tai­na 2.9. klo 18 alkaen. Kokouk­sen pää­tee­mat: ‑motoc­ros­sin jouk­kue SM-kil­pai­luun osal­lis­tu­vien jouk­kuei­den nimeä­mi­nen luo­kis­sa 65cc ja 85cc. Kil­pai­luun halua­vien kus­kien…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa