Jäsenasiat

Jäsenmaksut

Jäsen­mak­su liit­ty­mis­mak­sui­neen ensim­mäi­se­nä kalen­te­ri­vuon­na on 70€ (yli 15-vuo­tiail­ta) ja 40€ (alle 15-vuo­tiail­ta).
Seu­raa­vien kalen­te­ri­vuo­sien jäsen­mak­su on 40€/25€.

Jäsenanomus

Täy­tet­tyä­si kaa­vak­keen saat jäsen­kir­ju­ril­ta las­kun paluu­pos­ti­na (noin vii­kon kulues­sa)
Mak­sa las­ku ja siten käsit­te­ly ete­nee.
Hal­li­tus käsit­te­lee hake­muk­se­si ker­ran kuu­kau­des­sa ole­vas­sa kokouk­ses­sa. Jäse­nyy­den vah­vis­tu­mi­sen jäl­keen saat jäsen­kir­ju­ril­ta pape­ri­pos­tia.

Mikä­li et saa mitään vas­taus­ta kah­den vii­kon kulues­sa, ota yhteys jäsen­kir­ju­riim­me
jasenkirjuri@turunmoottorikerho.fi.

Kan­na­tus­mak­sut ja muut avus­tuk­set voit lait­taa suo­raan tilil­lem­me
Turun Moot­to­ri­ker­ho ry — FI28 4309 1520 0008 84 (ITELFIHH).

 

Jäsenanomuskaavake

Haluan säh­kö­pos­tii­ni seu­raa­van jaos­ton pos­tia

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa