Yhteis­ti­laus TMK:n ajo­pai­doil­le (laa­duk­kaat pai­dat val­mis­te­taan ja ommel­laan Suomessa)

-sovi­tus­koot Bike Worl­dis­sa 9.4.2021 asti, jol­loin tilaus sulkeutuu.

-käy sovit­ta­mas­sa tai valit­se sopi­va koko ohei­sen mit­ta­tau­lu­kon mukaan. Pai­ta­ti­laus jäte­tään Bike Worl­diin pai­kan pääl­lä tai säh­kö­pos­tit­se kati.pentti@hotmail.com. Mai­nit­se tilauk­ses­sa pai­dan koko ja pai­na­tus­tie­dot (nimi ja ajo­nu­me­ro tai pelk­kä nimi. TMK- ja R2MX park ‑logot pai­ne­taan kaik­kiin pai­toi­hin). Jätä myös yhteystietosi.

-pai­dan hin­ta 55 €, mak­su ker­hon tilil­le FI28 4309 1520 0008 84. Tili­suo­ri­tuk­sen vies­ti-kent­tään Ker­ho­pai­ta 2021+kuljettajan nimi. Mak­su vah­vis­taa tilauk­sen. Mak­su­kuit­ti näy­tet­tä­vä pai­dan luovutuksessa. 

-mah­dol­li­set kysy­myk­set Kati Pen­til­le p. 044 206 1971

Kan­nat­taa tart­tua tilai­suu­teen ja tila­ta pai­ta itsel­le tai omal­le kus­kil­leen! ♥TMK

-