Motoc­ross on maa­il­man toi­sek­si suo­si­tuin moot­to­ri­pyö­räi­lyn kil­paur­hei­lu­muo­to. Lajia har­ras­te­taan kaik­kial­la maa­il­mas­sa ja kil­pai­lu­toi­min­ta on laa­jaa. Laji sopii hyvin kai­ken ikäi­sil­le kil­paur­hei­lu­na tai har­ras­tuk­se­na. TMK:ssa Motoc­ross-jaos­ton vetä­jä­nä toi­mii Sant­tu Rau­ta­nen puh. 040 5115673.

R2mx Park

TMK:n oma koti­ra­ta on Säky­läs­sä sijait­se­va R2mx Park. Rata on hiek­ka­poh­jai­nen ja vauh­di­kas. Lisä­tie­to­ja radas­tahttps://www.r2mx.fi/ tai Vil­le Salo­maa puh. 050 0531005.

Radan aukio­loa­jat:
MA, TI, TO klo 12–20
LA klo 10–20 (10–12 vain aloit­te­le­vat 50/65/85cc)
SU klo 12–20

Radan osoi­te:
Vuo­ren­maan­tie 340 Säky­lä

Rata­mak­su:
15€/kuljettaja

Mak­suoh­jeet löy­ty­vät radan net­ti­si­vuil­ta.  Kat­so myös https://fi-fi.facebook.com/r2mxpark/

Lemun radan aloittelijatreenit

Aloittelevat/vähän aja­neet kul­jet­ta­jat tree­naa­vat yhdes­sä Lemus­sa joka kes­ki­viik­ko ja sun­nun­tai. Radal­la on mah­dol­lis­ta erik­seen sovit­tu­na vuo­kra­ta kokei­luun ker­hon pyö­rää. Ter­ve­tu­loa mukaan mah­ta­vaan poruk­kaan ja hyvään tree­niin! Lisä­tie­to­ja Sant­tu Rau­ta­nen puh. 040 511 5673. Pos­tauk­sia ja kuvia löy­tyy  https://fi-fi.facebook.com/Turunmoottorikerho.fi/

Motocross uutiset

Aloittelevien kuljettajien valmennus Lemussa 10.6.

ALOITTELIJOIDEN VALMENNUS 10.6. Ter­ve­tu­loa Jere Lip­po­sen val­men­nuk­seen ensi kes­ki­viik­ko­na Lemun radal­le 10.6. ‑val­men­nus suun­nat­tu kai­kil­le aloit­te­le­vil­le kul­jet­ta­jil­le, olta­va oma pyö­rä. ‑lämmittely/vapaa ajo klo 17.30, val­men­ta­jan esit­te­ly, ryh­miin jako ja val­men­nus…

lue lisää

Valmennustrilogian osa 3 toteutuu

Ker­hon val­men­nustri­lo­gian osa 3 eli Mis­ka Aal­to­sen ajo­val­men­nus pääs­tään aloit­ta­maan pian! Vie­lä on kol­me paik­kaa vapaa­na — ota nopeas­ti yhteys toimisto@turunmoottorikerho.fi jos haluat pääs­tä mukaan! Val­men­nus­päi­vät: SÄKYLÄ 15.5., 18.5., 25.5. SALO 2.6., 9.6.…

lue lisää

Raision moottorirata

Tie­toa Rai­sion moot­to­ri­ra­das­ta! ‑mx/enska/cc ‑ajo­päi­vät TI klo 16–20 ja SU klo 12–16 ‑tar­kis­ta ajo­päi­vä aina radan net­ti­si­vu­jen kalen­te­ris­ta mah­dol­lis­ten muu­tos­ten varal­ta ‑TMK:n jäse­nil­le rata­mak­su 15 € per laji, ei-jäse­nil­le 20 €. Mak­su Nes­te Vesi­lai­tok­sen­tiel­le,…

lue lisää

R2 MX Park ‑motocrossrata siirtyy Turun Moottorikerhon hallinnointiin 1.4.2020

TMK ry ja R2 MX Park ry ovat sol­mi­neet vuo­kra­so­pi­muk­sen Säky­län motoc­ross­ra­dan hal­lin­noin­nis­ta. Rata-alu­een omis­tus säi­lyy Rai­ta­sen vel­jek­sil­lä ja TMK tulee vas­taa­maan sen toi­min­nois­ta ja hal­lin­noin­nis­ta. Sopi­mus­neu­vot­te­lut ete­ni­vät vauh­dik­kaas­ti ja hyväs­sä hen­ges­sä…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa