Suo­si­tut ajo­val­men­nuk­set jat­ku­vat — var­mis­ta paik­ka­si pian! Muu­ta­ma jäljellä!

Mis­ka Aal­to­sen ajo­val­men­nus ensi­si­jai­ses­ti ker­hom­me kil­paa-aja­vil­le kuljettajille

Ajan­koh­dat: 21.4., 28.4., 12.5., 19.5., 9.6., 23.6.

Hin­ta 120 €, las­ku lähe­te­tään sähköpostitse

Mak­su sisäl­tää rata­mak­sut, radat ilmoi­te­taan myö­hem­min. Päi­vä­mää­riin vara­taan mah­dol­li­suus muu­tok­siin kelio­lo­suh­tei­den vuoksi. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: toimisto@turunmoottorikerho.fi

Lisä­tie­dot: Jou­ni Kos­ki­nen 050–353 4722