MX-Koulu

MX-Koulu Esittely

TMK MX-Kou­lu on Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n motoc­ross sisä­hal­lis­sa tapah­tu­va lajiin tutus­tu­mis­luon­tei­nen tapah­tu­ma sar­ja, jos­sa lap­set pää­se­vät ohja­tus­ti kokei­le­maan mil­tä tun­tuu ajaa motoc­ross pyö­räl­lä. Jos yhtään tun­tuu että las­ta voi­si täl­lai­nen toi­min­ta kiin­nos­taa, niin mukaan vaan.

Näil­lä sivuil­la ilmoi­te­taan uusis­ta alka­vis­ta ryh­mis­tä, jot­ka muo­dos­te­taan osal­lis­tu­mi­sin­nok­kuu­den mukaan heti kun sopi­va ryh­mä koko on kasas­sa.
Ryh­mä perus­te­taan, jos ilmoit­tau­tu­nei­ta on vähin­tään 4, mak­si­mi­mää­rä ryh­mäs­sä on 6.

Yksi ker­ta kes­tää kak­si tun­tia. MX-kou­lun hin­ta on 90,00€/ lap­si. Mak­su suo­ri­te­taan kätei­sel­lä pai­kan­pääl­lä ensim­mäi­sel­lä kokoon­tu­mis­ker­ral­la. Ajo­tai­toa tai omia varus­tei­ta ei tar­vit­se olla. Asus­teek­si sopi­vat tuke­vat ken­gät, huo­noh­kot läm­pi­mät vaat­teet (hal­lis­sa voi olla vii­leä, mut­ta ajaes­sa tulee hiki) sekä hans­kat, joil­la voi ajaa.

Ilmoit­tau­tu­mi­set osoit­tee­seen:
mxkoulu@turunmoottorikerho.fi

MX-Koulu uutiset

Ei tuloksia

Hake­maa­si sivua ei löy­ty­nyt. Yri­tä muut­taa hakua­si, tai käy­tä ylä­puo­lel­la ole­vaa navi­goin­tia löy­tääk­se­si kir­joi­tuk­sen.

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa