Turun vanhin moottoriurheiluseura

Turun Moottorikerho ry

Turun alu­een van­him­pa­na moot­to­riur­hei­luseu­ra­na toi­mim­me aktii­vi­ses­ti sekä kil­pai­lu- että har­ras­te­puo­lel­la. Tavoit­tee­nam­me on saa­da kaik­ki naut­ti­maan moot­to­riur­hei­lun tuo­mas­ta vapau­den ja onnis­tu­mi­sen tun­tees­ta. Aktii­vi­sen val­men­nus­toi­min­nan ansios­ta mukaan on help­po tul­la — olet sit­ten junio­ri tai van­hem­pi kokei­li­ja. Lajei­nam­me ovat endu­ro, motoc­ross, road racing sekä supermoto.

Uutiset

Sinustako Turun Moottorikerhon hallituksen jäsen?

Turun moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­ses­sä syys­ko­kouk­ses­sa 17.11.2021 vali­taan uudet hal­li­tuk­sen jäse­net ero­vuo­ros­sa ole­vien tilal­le ker­hon sään­tö­jen mukai­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä on tie­dos­sa, että aina­kin yksi hal­li­tus­paik­ka täy­te­tään uudel­la hal­li­tuk­sen jäsenellä…

lue lisää

K‑18 PIKKUJOULURISTEILY 26.11.2021

AALLOT KUTSUVAT Turun Moot­to­ri­ker­ho läh­tee viet­tä­mään pik­ku­jou­lua Itä­me­ren aal­loil­le per­jan­tai­na 26.11.2021. Ter­ve­tu­loa mukaan yli 18-vuo­ti­aat ker­hon jäse­net ja TMK-hen­ki­set! Mukaan mah­tuu 50 ensim­mäi­sek­si ilmoit­tau­tu­nut­ta. Ilmoit­ta­tu­mi­sen dead­li­ne on jo 29.10. joten…

lue lisää

PIKKUJOULUT KERHON NUORISOLLE 3.12.2021

HUVILUVAN LASERPELIT Ter­ve­tu­loa laser­pe­lien maa­il­maan Huvi­lu­paan 3.12. pik­ku­jou­lu­fii­lik­sis­sä! Toi­vot­ta­vas­ti saam­me pal­jon ker­hom­me nuo­ri­soa mukaan — niin aloit­te­le­via kul­jet­ta­jia, har­ras­te­li­joi­ta kuin kisa­kon­ka­rei­ta­kin! MISSÄ: Huvi­lu­pa, Kai­ris­kul­man­tie 16…

lue lisää

Turun Moottorikerhon 2022 valmennukset

Val­men­nuk­set on ensi­si­jai­ses­ti suun­nat­tu ker­hon kil­paa-aja­vil­le, kil­pai­luun suun­taa­vil­le ja muil­le aktii­vi­kul­jet­ta­jil­le. Koko­nais­val­tai­nen val­men­nus sisäl­tää luen­not urhei­li­jan ravit­se­muk­sen ja levon mer­ki­tyk­ses­tä, men­taa­li­puo­len val­men­nus­ta, sekä kuntotreeninä…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa