Turun vanhin moottoriurheiluseura

Turun Moottorikerho ry

Turun alu­een van­him­pa­na moot­to­riur­hei­luseu­ra­na toi­mim­me aktii­vi­ses­ti sekä kil­pai­lu- että har­ras­te­puo­lel­la. Tavoit­tee­nam­me on saa­da kaik­ki naut­ti­maan moot­to­riur­hei­lun tuo­mas­ta vapau­den ja onnis­tu­mi­sen tun­tees­ta. Aktii­vi­sen val­men­nus­toi­min­nan ansios­ta mukaan on help­po tul­la — olet sit­ten junio­ri tai van­hem­pi kokei­li­ja. Lajei­nam­me ovat endu­ro, motoc­ross, road racing sekä supermoto.

Uutiset

Mainospaikkoja R2MX Parkilla

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry on vuo­kral­la Säky­läs­sä sijait­se­val­la R2MX Park ‑motoc­ross­ra­dal­la. Rata on huip­pu­luo­kan har­joit­te­lu­paik­ka niin kil­paa-aja­vil­le motoc­ross­kul­jet­ta­jil­le kuin myös har­ras­te­li­joil­le ja kun­toi­li­joil­le. Rata tar­jo­aa lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det las­ten ja…

lue lisää

Muutama paikka jäljellä Miska Aaltosen ajovalmennukseen

Suo­si­tut ajo­val­men­nuk­set jat­ku­vat — var­mis­ta paik­ka­si pian! Muu­ta­ma jäl­jel­lä! Mis­ka Aal­to­sen ajo­val­men­nus ensi­si­jai­ses­ti ker­hom­me kil­paa-aja­vil­le kul­jet­ta­jil­le Ajan­koh­dat: 21.4., 28.4., 12.5., 19.5., 9.6., 23.6. Hin­ta 120 €, las­ku lähe­te­tään säh­kö­pos­tit­se Maksu…

lue lisää

Kerhon ajopaitatilaus, tilaa viimeistään 9.4.

Yhteis­ti­laus TMK:n ajo­pai­doil­le (laa­duk­kaat pai­dat val­mis­te­taan ja ommel­laan Suo­mes­sa) ‑sovi­tus­koot Bike Worl­dis­sa 9.4.2021 asti, jol­loin tilaus sul­keu­tuu. ‑käy sovit­ta­mas­sa tai valit­se sopi­va koko ohei­sen mit­ta­tau­lu­kon mukaan. Pai­ta­ti­laus jäte­tään Bike Worldiin…

lue lisää

Sääntömääräinen kevätkokous 23.3.2021: kutsu ja esityslista

Tilai­suus: Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous Ajan­koh­ta: 23.3.2021 klo 18.00 Kokous­muo­to: TEAMS. Ilmoit­tau­tu­mi­set kokouk­seen 21.3.2021 men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se toimisto@turunmoottorikerho.fi Kevät­ko­kouk­sen asiat: 1 Ava­taan kokous 2 Vali­taan kokoukselle…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa