Turun vanhin moottoriurheiluseura

Turun Moottorikerho ry

Turun alu­een van­him­pa­na moot­to­riur­hei­luseu­ra­na toi­mim­me aktii­vi­ses­ti sekä kil­pai­lu- että har­ras­te­puo­lel­la. Tavoit­tee­nam­me on saa­da kaik­ki naut­ti­maan moot­to­riur­hei­lun tuo­mas­ta vapau­den ja onnis­tu­mi­sen tun­tees­ta. Aktii­vi­sen val­men­nus­toi­min­nan ansios­ta mukaan on help­po tul­la — olet sit­ten junio­ri tai van­hem­pi kokei­li­ja. Lajei­nam­me ovat endu­ro, motoc­ross, road racing sekä supermoto.

Uutiset

Vahdon enduro- ja peltoreitti

Ter­ve­tu­loa aja­maan Leh­tos­ten radoil­le seu­raa­vin sään­nöin: ‑Met­sä­reit­ti isoil­le kus­keil­le, pie­nem­mil­le pel­to­ra­ta. Met­sä­rei­til­le ei saa men­nä yksin.-Saa ajaa joka päi­vä, sun­nun­tai­sin vas­ta klo 12 alkaen! Ajo­jen lope­tus klo 20 mennessä.-Olisi hie­noa, jos tuli­si monta…

lue lisää

Crossfit ja salivuoro tauolla 15.1.2022 asti

Tiis­tain sali­vuo­rot ja tors­tain Cross­fit on perut­tu 15.1.2022 asti Avin rajoi­tus­ten mukai­ses­ti. Toi­min­ta jat­kuu nor­maa­lis­ti mikä­li rajoi­tuk­sia ei jat­ke­ta (seu­raa­va sali­vuo­ro 18.1. ja Cross­fit 20.1.).    

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa