Turun vanhin moottoriurheiluseura

Turun Moottorikerho ry

Turun alu­een van­him­pa­na moot­to­riur­hei­luseu­ra­na toi­mim­me aktii­vi­ses­ti sekä kil­pai­lu- että har­ras­te­puo­lel­la. Tavoit­tee­nam­me on saa­da kaik­ki naut­ti­maan moot­to­riur­hei­lun tuo­mas­ta vapau­den ja onnis­tu­mi­sen tun­tees­ta. Aktii­vi­sen val­men­nus­toi­min­nan ansios­ta mukaan on help­po tul­la — olet sit­ten junio­ri tai van­hem­pi kokei­li­ja. Lajei­nam­me ovat endu­ro, motoc­ross, road racing sekä supermoto.

Uutiset

Yhteislähtöharjoituksia! Palkintoja!

Turun Moot­to­ri­ker­ho on jär­jes­tä­nyt tänä kesä­nä kah­det yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­set Säky­läs­sä ja lisää on luvas­sa: 7.7.18.8.8.9.22.9. Arvom­me 4–6 ker­taa tämän kau­den R2MX-yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­sis­sa käy­nei­den kes­ken kak­si R2MX-kausi­kort­tia kau­del­le 2022❗Lisäksi muiden…

lue lisää

Lemun aloittelijatreenit keskiviikkoisin ja sunnuntaisin

Lemun MX-rata ja jun­nut­ree­nit on kor­kat­tu käyn­tiin! Ter­ve­tu­loa tree­naa­maan cros­sia yhdes­sä ja viet­tä­mään muka­vaa aikaa! Ajo­jen jäl­keen voi pulah­taa lam­peen uimaan ja gril­li on kuu­ma­na jos halu­aa pais­taa mak­ka­raa. Ajopäivät:-ke klo 17 alkaen-su klo 12 alkaenRatamaksu…

lue lisää

Ajovalmennukset jatkuvat

Suo­si­tut ker­hoa­jo­val­men­nuk­set jat­ku­vat, var­mis­ta paik­ka­si pian! Val­men­nus­päi­vät: 4.8., 1.9. ja 15.9.Valmentaja: Mis­ka Aal­to­nen­Hin­ta: 50 € yhteen­sä, sisäl­täen rata­mak­sut Radat ilmoi­te­taan myöhemmin.Päivämääriin vara­taan mah­dol­li­suus muu­tok­siin keliolosuhteiden…

lue lisää

Yhteislähtöharjoituksia Säkylän R2MX-radalla

SÄKYLÄN SARJAT! Turun Moot­to­ri­ker­ho jär­jes­tää yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­set Säky­län R2MX-radal­la. Ajan­koh­dat ovat kes­ki­vii­kot 2.6., 30.6 ja 7.7. Aikataulut:Vapaa har­joit­te­lu klo 16 alkaen , ilmoit­tau­tu­mi­nen klo 17 alkaen Kul­jet­ta­ja­ko­kous klo 17:45 Klo 18:00 65/85 15+2Klo…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa