Road Racing on nopeus­kil­pai­lu, jos­sa aje­taan moot­to­ri­pyö­ril­lä asfalt­ti­ra­doil­la.
Kil­pai­lui­hin saa osal­lis­tua sel­lai­sil­la moot­to­ri­pyö­ril­lä, jot­ka täyt­tä­vät FIM:n, FIM E:n, NOC:n ja SML:n urhei­lusään­nös­tön lisäk­si laji­sään­nöt ja kysees­sä ole­van luo­kan tek­ni­set sään­nöt. Kysei­siä sään­tö­jä nou­da­te­taan luok­ka­koh­tai­sis­sa sään­nöis­sä mai­ni­tuin poik­keuk­sin ja tar­ken­nuk­sin.
Kil­pai­lu­ja aje­taan niin pie­nil­lä kuin isom­mil­la­kin kes­to­pääl­lys­tei­sil­lä radoil­la ja nopeu­det nouse­vat suo­ril­la lähes 300 Km/h.

Turun Moot­to­ri­ker­hol­la on pit­kät perin­teet lajin paris­sa ja kul­jet­ta­ja­kaar­ti on ollut nime­käs­tä vuo­sien var­rel­la. Täl­lä het­kel­lä jaos­to ei ole kui­ten­kaan aktiivinen.

 

 

Road Racing uutiset

VUODEN 2019 JUNIOREIDEN RATAMAKSUKUITTIEN PALAUTUS 30.9.2019 MENNESSÄ!

Kau­den 2019 rata­mak­su­pa­lau­tuk­sia var­ten alku­pe­räi­set kui­tit rata­mak­suis­ta on toi­mi­tet­ta­va maa­nan­tai­hin 30.9.2019 klo 18.00 men­nes­sä ker­hon pos­ti­laa­tik­koon kir­je­kuo­res­sa osoit­tee­seen Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, 20360 TURKU. Hyväk­syt­tä­viä ovat Suo­mes­sa harjoittelusta…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa