Road Racing on nopeus­kil­pai­lu, jos­sa aje­taan moot­to­ri­pyö­ril­lä asfalt­ti­ra­doil­la.
Kil­pai­lui­hin saa osal­lis­tua sel­lai­sil­la moot­to­ri­pyö­ril­lä, jot­ka täyt­tä­vät FIM:n, FIM E:n, NOC:n ja SML:n urhei­lusään­nös­tön lisäk­si laji­sään­nöt ja kysees­sä ole­van luo­kan tek­ni­set sään­nöt. Kysei­siä sään­tö­jä nou­da­te­taan luok­ka­koh­tai­sis­sa sään­nöis­sä mai­ni­tuin poik­keuk­sin ja tar­ken­nuk­sin.
Kil­pai­lu­ja aje­taan niin pie­nil­lä kuin isom­mil­la­kin kes­to­pääl­lys­tei­sil­lä radoil­la ja nopeu­det nouse­vat suo­ril­la lähes 300 Km/h.

Turun Moot­to­ri­ker­hol­la on pit­kät perin­teet lajin paris­sa ja kul­jet­ta­ja­kaar­ti on ollut nime­käs­tä vuo­sien var­rel­la. Täl­lä het­kel­lä jaos­to ei ole kui­ten­kaan aktiivinen.

 

 

Road Racing uutiset

Legendaarinen TMK-pikkujouluristeily on taas täällä!

BOOM! Legen­daa­ri­nen TMK-pik­ku­jou­lu­ris­tei­ly tekee paa­luun. On aika kään­täät kat­seet koh­ti syk­syä ja läh­teä pake­toi­maan men­nyt kisa­kausi hyväl­lä poru­kal­la Itä­me­rel­le. Turun moot­to­ri­ker­ho läh­tee viet­tä­mään pik­ku­jou­lua Itä­me­ren aal­loil­le per­jan­tai­na 23.11.2018. Lähtö…

lue lisää

Ratamaksukuitit palautettava 15.9.2018 klo. 18.00 mennessä!

Kau­den 2018 rata­mak­su­pa­lau­tuk­sia var­ten alku­pe­räi­set kui­tit rata­mak­suis­ta on toi­mi­tet­ta­va 15.9.2018 klo 18.00 men­nes­sä ker­hon pos­ti­laa­tik­koon kir­je­kuo­res­sa osoit­tee­seen Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, 20360 TURKU. Hyväk­syt­tä­viä ovat Suo­mes­sa har­joit­te­lus­ta tulleet…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa