Salon sar­jac­ros­sien pää­tös­ajot ja pal­kin­to­jen­ja­ko­ti­lai­suus pide­tään lau­an­tai­na 29.9.2018 Salon kavi­lan­num­men motocrossradalla.

85/150cc‑, har­ras­te- ja kil­pa­kul­jet­ta­jat aja­vat isol­la radal­la seu­raa­val­la aikataululla:

Ilmoit­tau­tu­mi­nen klo. 11.15

Rataan tutus­tu­mis­kier­ros klo. 11.45

Läh­tö klo. 12.00

Ajoai­ka on 2 tun­tia ja ajo­reit­ti­nä muu­tel­tu MX-rata.

50cc- ja 65cc-kul­jet­ta­jat aja­vat pik­ku­ra­dal­la seu­raa­val­la aikataululla:

Ilmoit­tau­tu­mi­nen klo. 12.15

Rataan tutus­tu­mis­kier­ros klo. 12.45

Läh­tö klo. 13.00

Ajoai­ka on 1 tun­ti ja ajo­reit­ti­nä muu­tel­tu pikkurata.

Ajo­jen jäl­keen sar­jac­ros­sien pal­kin­to­jen­ja­ko, myös pää­tös­ajos­ta las­ke­taan sijoitukset.

Ison radan reit­ti kul­kee myös endu­ro­rei­til­lä, joka on haas­ta­va pie­nil­le pyörille!
Myös 85cc-kul­jet­ta­jat voi­vat halu­tes­saan ajaa pikkuradalla.