Motoc­ros­sin SM ker­ho­jouk­kue­ki­sat lähes­ty­vät — ne pide­tään tänä vuon­na Hei­no­las­sa 19.–20.9. Kisois­sa aje­taan luo­kat MXV, MXC, MX65 ja ker­ho­jouk­kuei­den SM-luokka.

Pyy­däm­me kaik­kia, ket­kä ovat haluk­kai­ta edus­ta­maan ker­hoam­me ja ole­maan käy­tet­tä­vis­sä kysei­sis­sä kisois­sa, lait­ta­maan säh­kö­pos­tia toimisto@turunmoottorikerho.fi 6.9. mennessä!

Toi­vom­me pal­jon ilmoittautumisia!

Saa­daan mah­ta­va pää­tös kisa­kau­del­le 2020!