TMK:n jäsen­mak­su­las­kut vuo­del­le 2020 on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se kai­kil­le, ket­kä ovat syöt­tä­neet säh­kö­pos­tio­soit­teen­sa Mot­tiin. Säh­kö­pos­ti­las­kun lähe­ty­sa­jan­koh­ta on ollut jou­lu­kuun 2019 puo­li­vä­li. Lähet­tä­jä­nä näkyy Suo­men Moot­to­ri­liit­to ry / motti@moottoriliitto.fi

Pyy­däm­me kaik­kia, ket­kä eivät ole säh­kö­pos­ti­las­kua mie­les­tään vas­taa­not­ta­neet, tar­kis­ta­maan säh­kö­pos­tin­sa Saa­pu­neet ja Ros­ka­pos­ti ‑kan­siot. Mikä­li las­kua ei löy­dy, olet­han yhteyk­sis­sä toimisto@turunmoottorikerho.fi.

Jäse­net, joil­la ei ole säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta Motis­sa, ovat saa­neet las­kun kirjeitse.

KIITOS KAIKILLE!