Aihe: Iskun­vai­men­nuk­sen perus­teet, sää­tö- sekä huol­to­toi­men­pi­teet.

Ajan­koh­ta: Tiis­tai­na 22.1.2019 klo 18:00

Rami Fält tulee ker­to­maan ja anta­maan vink­ke­jä iskunvai­men­nuk­sen perus­tei­siin ja sää­tä­mi­seen.

Ramil­la on yli kym­me­nen vuo­den koke­mus työs­ken­te­lys­tä teh­das­tii­meis­sä tek­nik­ko­na, jois­sa hän on ollut muka­na voit­ta­mas­sa myös useam­man mes­ta­ruu­den.

Paik­ka: Ker­ho­huo­neel­la, Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B, var 6, Tur­ku

Tar­koi­tet­tu kai­kil­le aihees­ta kiin­nos­tu­neil­le jäse­nil­le.

Ter­ve­tu­loa!

hibaby