TMK-kas­vo­mas­kit ovat saapuneet!

Tyy­lik­kääs­ti ja tur­val­li­ses­ti tree­nei­hin, edus­ta­vas­ti kou­luun, töi­hin ja vapaa-ajalle.

Tie­dus­te­lut ja tilaukset:
toimisto@turunmoottorikerho.fi

Hin­ta 10 € / kpl

Mak­su ker­hon tilille:
vies­ti­kent­tään nimi+kasvomaski
FI28 4309 1520 0008 84 (ITELFIHH)

Toi­mi­tuk­sen lisätiedot:
Mika Vuo­ri p. 044 5039229

Tapah­tu­mis­sa myös tasa­ra­hal­la, kuten syys­ko­kous, cross­fit, jun­nut ym.