TMK ry

Hallitus

 

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n hal­li­tuk­sen valit­see jäse­nis­tö aina syys­vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Hal­li­tus­paik­ka on kak­si­vuo­ti­nen. Hal­li­tuk­ses­sa on puheen­joh­ta­jan lisäk­si kah­dek­san jäsen­tä. Hal­li­tus kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa päät­tä­mään ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Hal­li­tus­ta voit lähes­tyä sinua askar­rut­ta­vis­sa asiois­sa otta­mal­la yhteyt­tä puheen­joh­ta­jaan, sih­tee­riin tai lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen hallitus@turunmoottorikerho.fi.

Puheen­joh­ta­ja: Pek­ka Pihlava

Puhe­lin: 040 312 5690
S‑posti: pj@turunmoottorikerho.fi

Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Jou­ni Koskinen

Puhe­lin: 050 353 4722
S‑posti: jouni.janpeter@gmail.com

Sih­tee­ri: Sami Lai­ne

Puhe­lin: 040 595 2402
S‑posti: toimisto@turunmoottorikerho.fi

 

Hallituksen muut jäsenet sekä tehtävät/vastuualueet 2022:

Johan­na Leh­mus­kos­ki, kilpailut/lisenssit/käyttäjätunnukset/Mottiin liit­ty­vät: 040 867 3812

Kati Pent­ti, ker­ho­vaat­teet: 044 206 1971 / kati.pentti@hotmail.com

Las­si Kulo, endu­ro: 040 300 5867

Mar­jaa­na Ant­to­nen, tie­do­tus: 040 684 4797 / Messenger

Sant­tu Rau­ta­nen, aloit­te­le­vien kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 040 511 5673 / santtu.rautanen@gmail.com

Vil­le Salo­maa, kil­pa­kul­jet­ta­jien ja R2MX-radan yhteys­hen­ki­lö: 0500 531 005 / ville@assa-asennus.fi

 

Muut vastuuhenkilöt:

Riit­ta Nousiai­nen, talou­den­hoi­ta­ja: 040 587 4405

Tuu­li Hei­no, jäsen­kir­ju­ri: jasenkirjuri@turunmoottorikerho.fi

 

Jaostojen vetäjät:

Motoc­ross: Vil­le Salo­maa 0500 531 005

Endu­ro: Las­si Kulo 040 300 5867

 

Kunniapuheenjohtajat:

Timo Leh­mus­kos­ki

Mart­ti Salo

Veik­ko Leino

 

TMK ry:n osoite:

Kimo­ka­tu 8, 20380 TURKU

 

Uutiset

TMK Puheenjohtajan tervehdys

Jou­lu tulee kohis­ten ja vuo­si 2020 lähe­nee lop­pu­aan, samal­la yksi aika­kausi vaih­tuu toi­seen ja on aika luo­vut­taa vies­ti­ka­pu­la seu­raa­val­le. Ker­hon syys­ko­kous valit­si uuden puheen­joh­ta­jan vuo­del­le 2021. Onnea uuteen toi­meen Pek­ka Pih­la­va! Olen toi­mi­nut TMK:n…

lue lisää

24.11.2020 Syyskokouksen esityslista

Ter­ve­tu­loa TMK:n sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen tiis­tai­na 24.11. klo 17:30 alkaen Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hii­den­ki­vi-kokous­ti­laan. Tilai­suus aloi­te­taan kah­vil­la ja kau­den pal­kit­se­mi­sil­la. Var­si­nai­nen kokous alkaa klo 18:00. Syys­ko­kouk­sen esi­tys­lis­ta: 1 Ava­taan kokous 2…

lue lisää

KIERTOPALKINTO: ”ASENNE RATKAISEE

TMK:n syys­ko­kouk­ses­sa on perin­tei­ses­ti pal­kit­tu ja muis­tet­tu kau­den aika­na ansioi­tu­nei­ta kul­jet­ta­jia ja ker­hon jäse­niä. Yhte­nä kier­to­pal­kin­to­na jae­taan ”Asen­ne Rat­kai­see” pokaa­li, jon­ka valit­se­vat kes­kuu­des­taan ker­hon kul­jet­ta­jat itse. Pal­kin­to on tarkoitettu…

lue lisää

TMK-kasvomaskeja saatavilla

TMK-kas­vo­mas­kit ovat saa­pu­neet! Tyy­lik­kääs­ti ja tur­val­li­ses­ti tree­nei­hin, edus­ta­vas­ti kou­luun, töi­hin ja vapaa-ajal­le. Tie­dus­te­lut ja tilauk­set: toimisto@turunmoottorikerho.fi Hin­ta 10 € / kpl Mak­su ker­hon tilil­le: vies­ti­kent­tään nimi+kasvomaski FI28 4309 1520 0008 84…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa