TMK ry

Hallitus

 

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n hal­li­tuk­sen valit­see jäse­nis­tö aina syys­vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Hal­li­tus­paik­ka on kak­si­vuo­ti­nen. Hal­li­tuk­ses­sa on puheen­joh­ta­jan lisäk­si kah­dek­san jäsen­tä. Hal­li­tus kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa päät­tä­mään ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Hal­li­tus­ta voit lähes­tyä sinua askar­rut­ta­vis­sa asiois­sa otta­mal­la yhteyt­tä puheen­joh­ta­jaan, sih­tee­riin tai lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen hallitus@turunmoottorikerho.fi.

Puheen­joh­ta­ja: Pasi Ros­nell

Puhe­lin: 044 508 5850

S‑posti: pj@turunmoottorikerho.fi / pasi.rosnell@gmail.com

 

Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Jou­ni Kos­ki­nen

Puhe­lin: 050 353 4722
S‑posti: jouni.janpeter@gmail.com

Sih­tee­ri: Johan­na Leh­mus­kos­ki

Puhe­lin: 040 867 3812 / 0400 784 172 (ei vies­te­jä tähän)
S‑posti: toimisto@turunmoottorikerho.fi

 

Hallituksen muut jäsenet sekä tehtävät/vastuualueet 2020:

Pek­ka Pih­la­va, Mot­ti-vas­taa­va: 040 312 5690 / pekka.pihlava@gmail.com

Sant­tu Rau­ta­nen, MX- ja endu­ro­jaos­to, aloit­te­le­vien kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 040 511 5673 / santtu.rautanen@gmail.com

Vil­le Salo­maa, kisa­kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 0500 531 005 / ville@assa-asennus.fi

Mar­jaa­na Ant­to­nen, tie­do­tus: 040 6844 797 / tiedotus@turunmoottorikerho.fi

Kati Pent­ti: 044 206 1971 / kati.pentti@hotmail.com

Vesa Vai­hi­nen: 0400 524 100 / vesa@carway.fi

 

Muut vastuuhenkilöt:

Riit­ta Nousiai­nen, talou­den­hoi­ta­ja: 040 587 4405

Kir­si Tam­mi, jäsen­kir­ju­ri: jasenkirjuri@turunmoottorikerho.fi

 

Jaostojen vetäjät:

Motoc­ross ja endu­ro: Sant­tu Rau­ta­nen 040–5115673 / santtu.rautanen@gmail.com

 

Kunniapuheenjohtajat:

Timo Leh­mus­kos­ki

Mart­ti Salo

Veik­ko Lei­no

 

TMK ry:n osoite:

Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var. 6, 20360 TURKU

 

Uutiset

R2 MX Park ‑motocrossrata siirtyy Turun Moottorikerhon hallinnointiin 1.4.2020

TMK ry ja R2 MX Park ry ovat sol­mi­neet vuo­kra­so­pi­muk­sen Säky­län motoc­ross­ra­dan hal­lin­noin­nis­ta. Rata-alu­een omis­tus säi­lyy Rai­ta­sen vel­jek­sil­lä ja TMK tulee vas­taa­maan sen toi­min­nois­ta ja hal­lin­noin­nis­ta. Sopi­mus­neu­vot­te­lut ete­ni­vät vauh­dik­kaas­ti ja hyväs­sä hen­ges­sä…

lue lisää

Tiedote koronavirusepidemiaan liittyen

TIEDOTE! Val­tio­neu­vos­ton tie­do­tus­ti­lai­suu­den 16.3. lin­jat­tu­jen rajoi­tus­ten mukaan, Turun moot­to­ri­ker­ho ry, kes­keyt­tää yhtei­set tilai­suu­det sekä val­men­nuk­set tois­tai­sek­si aina­kin 13.4.2020 asti. Tilan­net­ta seu­ra­taan ja mah­dol­li­sis­ta kor­vaa­vis­ta tapah­tu­mis­ta tie­do­te­taan…

lue lisää

Tärkeää jäsenmaksuasiaa

TMK:n jäsen­mak­su­las­kut vuo­del­le 2020 on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se kai­kil­le, ket­kä ovat syöt­tä­neet säh­kö­pos­tio­soit­teen­sa Mot­tiin. Säh­kö­pos­ti­las­kun lähe­ty­sa­jan­koh­ta on ollut jou­lu­kuun 2019 puo­li­vä­li. Lähet­tä­jä­nä näkyy Suo­men Moot­to­ri­liit­to ry / motti@moottoriliitto.fi…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa