TMK ry

Hallitus

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n hal­li­tuk­sen valit­see jäse­nis­tö aina syys­vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Hal­li­tus­paik­ka on kak­si­vuo­ti­nen. Hal­li­tuk­ses­sa on puheen­joh­ta­jan lisäk­si kah­dek­san jäsen­tä. Hal­li­tus kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa päät­tä­mään ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Hal­li­tus­ta voit lähes­tyä sinua askar­rut­ta­vis­sa asiois­sa otta­mal­la yhteyt­tä puheen­joh­ta­jaan, sih­tee­riin tai lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen hallitus@turunmoottorikerho.fi.

 

Puheen­joh­ta­ja:      Pasi Ros­nell

Puhe­lin:      044 508 5850
S-pos­ti:      pj@turunmoottorikerho.fi    /    pasi.rosnell@gmail.com

 

Vara­pu­heen­joh­ta­ja:      Jou­ni Kos­ki­nen

Puhe­lin:      050 3534722

 

Sih­tee­ri:      Johan­na Leh­mus­kos­ki

Puhe­lin:      040 867 3812    / 0400 784 172 (ei vies­te­jä tähän)
S-pos­ti:      toimisto@turunmoottorikerho.fi

 

Hallituksen jäsenet sekä tehtävät/vastuualueet 2016:

Ait­ta Niko:      044 588 9403

Jou­ni Kos­ki­nen:      050 3534722       vpj

Kal­lio Tuo­mas:      0400 837468

Kupa­ri­nen Esko:      040 052 0499

Leh­mus­kos­ki Johan­na:      0400 784172        Sih­tee­ri

Leh­mus­kos­ki Niklas:       040 767 5900

Leh­to Miro:      040 777 5249

Taber­man Toni:      050 0818592

 

Muut vastuu henkilöt:

Nousiai­nen Riit­ta:      040 587 4405, Talou­den­hoi­ta­ja
Aal­to­nen Min­na:      tiedotus@turunmoottorikerho.fi, Tie­do­tus

 

Ratavastaavat:

Rata­toi­mi­kun­nan vas­tuul­la on rataa kos­ke­va bud­jet­ti, viik­ko- ja vuo­si­huol­to­jen orga­ni­soin­ti sekä muu­tos­ten suun­nit­te­lu ja toteu­tus yhdes­sä toi­mi­kun­nan kans­sa.

Viik­ko­huol­lois­ta vas­taa Jari Leh­to

Toi­mi­kun­taan kuu­lu vii­si jäsen­tä jot­ka vali­taan vuo­dek­si ker­ral­laan.

 

Jaostojen vetäjät:

Endu­ro: Niko Ait­ta (044–588 9403)

Motoc­ross: Sant­tu Rau­ta­nen (040–5115673)

Road Racing, Mini­mo­to: Jar­no Leh­ti­ran­ta (040–7409070)

 

Kunniapuheenjohtajat:

Timo Leh­mus­kos­ki
Mart­ti Salo
Veik­ko Lei­no

Uutiset

Ei tuloksia

Hake­maa­si sivua ei löy­ty­nyt. Yri­tä muut­taa hakua­si, tai käy­tä ylä­puo­lel­la ole­vaa navi­goin­tia löy­tääk­se­si kir­joi­tuk­sen.

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa