TMK ry

Hallitus

 

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n hal­li­tuk­sen valit­see jäse­nis­tö aina syys­vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Hal­li­tus­paik­ka on kak­si­vuo­ti­nen. Hal­li­tuk­ses­sa on puheen­joh­ta­jan lisäk­si kah­dek­san jäsen­tä. Hal­li­tus kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa päät­tä­mään ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Hal­li­tus­ta voit lähes­tyä sinua askar­rut­ta­vis­sa asiois­sa otta­mal­la yhteyt­tä puheen­joh­ta­jaan, sih­tee­riin tai lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen hallitus@turunmoottorikerho.fi.

 

 

 

Puheen­joh­ta­ja:      Pasi Ros­nell

 

Puhe­lin:      044 508 5850
S-pos­ti:      pj@turunmoottorikerho.fi    /    pasi.rosnell@gmail.com

 

 

 

Vara­pu­heen­joh­ta­ja:      Jou­ni Kos­ki­nen

 

Puhe­lin:      050 3534722

 

 

 

Sih­tee­ri:      Johan­na Leh­mus­kos­ki

 

Puhe­lin:      040 867 3812    / 0400 784 172 (ei vies­te­jä tähän)
S-pos­ti:      toimisto@turunmoottorikerho.fi

 

 

 

Hallituksen jäsenet sekä tehtävät/vastuualueet 2018:

 

Ait­ta Niko:      044 588 9403

 

Jou­ni Kos­ki­nen:      050 3534722       vpj

 

Kupa­ri­nen Esko:      040 052 0499

 

Leh­mus­kos­ki Johan­na:      0400 784172        Sih­tee­ri

 

Leh­mus­kos­ki Niklas:       040 767 5900

 

Leh­to Miro:      040 777 5249

 

Taber­man Toni:      050 0818592

Pek­ka Pih­la­va:        040 3125690

 

 

 

Muut vastuuhenkilöt:

 

Nousiai­nen Riit­ta:      040 587 4405, Talou­den­hoi­ta­ja
Aal­to­nen Min­na:      tiedotus@turunmoottorikerho.fi, Tie­do­tus

 

 

 

 

 

 

 

Jaostojen vetäjät:

 

Endu­ro: Niko Ait­ta (044–588 9403)

 

Motoc­ross: Sant­tu Rau­ta­nen (040–5115673)

 

Road Racing, Mini­mo­to: Jar­no Leh­ti­ran­ta (040–7409070)

 

 

 

Kunniapuheenjohtajat:

 

Timo Leh­mus­kos­ki
Mart­ti Salo
Veik­ko Lei­no

 

TMK ry:n osoite:

Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var. 6, 20360 TURKU

 

Uutiset

TMK:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 8.11.

Turun moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pidet­tiin tors­tai­na 8.11. Rus­ko­ta­lol­la. Pai­kal­la oli yhteen­sä 19 äänioi­keu­tet­tu jäsen­tä. Tilai­suus alkoi pal­kit­se­mis­ti­lai­suu­del­la, jos­sa pal­kit­tiin vuon­na 2018 ansioi­tu­nei­ta kul­jet­ta­jia. Timon mal­jan sai tänä vuon­na…

lue lisää

TMK ry:n hallitus kaipaa vahvistusta!

Turun moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­ses­sä syys­ko­kouk­ses­sa 8.11.2018 vali­taan uudet hal­li­tuk­sen jäse­net ero­vuo­ros­sa ole­vien tilal­le ker­hon sään­tö­jen mukai­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä on tie­dos­sa, että aina­kin yksi hal­li­tus­paik­ka täy­te­tään uudel­la hal­li­tuk­sen jäse­nel­lä…

lue lisää

Legendaarinen TMK-pikkujouluristeily on taas täällä!

BOOM! Legen­daa­ri­nen TMK-pik­ku­jou­lu­ris­tei­ly tekee paa­luun. On aika kään­täät kat­seet koh­ti syk­syä ja läh­teä pake­toi­maan men­nyt kisa­kausi hyväl­lä poru­kal­la Itä­me­rel­le. Turun moot­to­ri­ker­ho läh­tee viet­tä­mään pik­ku­jou­lua Itä­me­ren aal­loil­le per­jan­tai­na 23.11.2018. Läh­tö…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa