TMK ry

Hallitus

 

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n hal­li­tuk­sen valit­see jäse­nis­tö aina syys­vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Hal­li­tus­paik­ka on kak­si­vuo­ti­nen. Hal­li­tuk­ses­sa on puheen­joh­ta­jan lisäk­si kah­dek­san jäsen­tä. Hal­li­tus kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa päät­tä­mään ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Hal­li­tus­ta voit lähes­tyä sinua askar­rut­ta­vis­sa asiois­sa otta­mal­la yhteyt­tä puheen­joh­ta­jaan, sih­tee­riin tai lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen hallitus@turunmoottorikerho.fi.

 

Puheen­joh­ta­ja: Pasi Ros­nell

Puhe­lin: 044 508 5850
S‑posti: pj@turunmoottorikerho.fi / pasi.rosnell@gmail.com

 

Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Jou­ni Kos­ki­nen

Puhe­lin: 050 353 4722
S‑posti: jouni.janpeter@gmail.com

 

Sih­tee­ri: Johan­na Leh­mus­kos­ki

Puhe­lin: 040 867 3812 / 0400 784 172 (ei vies­te­jä tähän)
S‑posti: toimisto@turunmoottorikerho.fi

 

Hallituksen muut jäsenet sekä tehtävät/vastuualueet 2020:

 

Pek­ka Pih­la­va, Mot­ti-vas­taa­va: 040 312 5690 / pekka.pihlava@gmail.com

Sant­tu Rau­ta­nen, MX- ja endu­ro­jaos­to, aloit­te­le­vien kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 040 511 5673 / santtu.rautanen@gmail.com

Vil­le Salo­maa, kisa­kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 0500 531 005 / ville@assa-asennus.fi

Mar­jaa­na Ant­to­nen, tie­do­tus: 040 6844 797 / tiedotus@turunmoottorikerho.fi

Kati Pent­ti: 044 206 1971 / kati.pentti@hotmail.com

Vesa Vai­hi­nen: 0400 524 100 / vesa@carway.fi

 

Muut vastuuhenkilöt:

 

Riit­ta Nousiai­nen, talou­den­hoi­ta­ja: 040 587 4405

Kir­si Tam­mi, jäsen­kir­ju­ri: jasenkirjuri@turunmoottorikerho.fi

 

Jaostojen vetäjät:

 

Motoc­ross ja endu­ro: Sant­tu Rau­ta­nen 040–5115673 / santtu.rautanen@gmail.com

 

Kunniapuheenjohtajat:

 

Timo Leh­mus­kos­ki
Mart­ti Salo
Veik­ko Lei­no

 

TMK ry:n osoite:

Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var. 6, 20360 TURKU

 

Uutiset

Tärkeää jäsenmaksuasiaa

TMK:n jäsen­mak­su­las­kut vuo­del­le 2020 on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se kai­kil­le, ket­kä ovat syöt­tä­neet säh­kö­pos­tio­soit­teen­sa Mot­tiin. Säh­kö­pos­ti­las­kun lähe­ty­sa­jan­koh­ta on ollut jou­lu­kuun 2019 puo­li­vä­li. Lähet­tä­jä­nä näkyy Suo­men Moot­to­ri­liit­to ry / motti@moottoriliitto.fi…

lue lisää

TMK:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 14.11.2019

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pidet­tiin Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hii­den­ki­vi-kokous­ti­las­sa tors­tai­na 14.11.2019. Pai­kal­la oli 17 äänioi­keu­tet­tua jäsen­tä. Tilai­suus aloi­tet­tiin kau­den 2019 pal­kit­se­mi­sil­la: *Max Salo­maa ker­hon menes­ty­nein…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa

hibaby