TMK ry

Hallitus

 

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n hal­li­tuk­sen valit­see jäse­nis­tö aina syys­vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Hal­li­tus­paik­ka on kak­si­vuo­ti­nen. Hal­li­tuk­ses­sa on puheen­joh­ta­jan lisäk­si kah­dek­san jäsen­tä. Hal­li­tus kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa päät­tä­mään ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Hal­li­tus­ta voit lähes­tyä sinua askar­rut­ta­vis­sa asiois­sa otta­mal­la yhteyt­tä puheen­joh­ta­jaan, sih­tee­riin tai lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen hallitus@turunmoottorikerho.fi.

Puheen­joh­ta­ja: Pasi Ros­nell

Puhe­lin: 044 508 5850

S‑posti: pj@turunmoottorikerho.fi / pasi.rosnell@gmail.com

 

Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Jou­ni Kos­ki­nen

Puhe­lin: 050 353 4722
S‑posti: jouni.janpeter@gmail.com

Sih­tee­ri: Johan­na Leh­mus­kos­ki

Puhe­lin: 040 867 3812 / 0400 784 172 (ei vies­te­jä tähän)
S‑posti: toimisto@turunmoottorikerho.fi

 

Hallituksen muut jäsenet sekä tehtävät/vastuualueet 2020:

Pek­ka Pih­la­va, Mot­ti-vas­taa­va: 040 312 5690 / pekka.pihlava@gmail.com

Sant­tu Rau­ta­nen, MX- ja endu­ro­jaos­to, aloit­te­le­vien kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 040 511 5673 / santtu.rautanen@gmail.com

Vil­le Salo­maa, kisa­kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 0500 531 005 / ville@assa-asennus.fi

Mar­jaa­na Ant­to­nen, tie­do­tus: 040 6844 797 / tiedotus@turunmoottorikerho.fi

Kati Pent­ti: 044 206 1971 / kati.pentti@hotmail.com

Vesa Vai­hi­nen: 0400 524 100 / vesa@carway.fi

 

Muut vastuuhenkilöt:

Riit­ta Nousiai­nen, talou­den­hoi­ta­ja: 040 587 4405

Kir­si Tam­mi, jäsen­kir­ju­ri: jasenkirjuri@turunmoottorikerho.fi

 

Jaostojen vetäjät:

Motoc­ross ja endu­ro: Sant­tu Rau­ta­nen 040–5115673 / santtu.rautanen@gmail.com

 

Kunniapuheenjohtajat:

Timo Leh­mus­kos­ki

Mart­ti Salo

Veik­ko Lei­no

 

TMK ry:n osoite:

Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var. 6, 20360 TURKU

 

Uutiset

Sääntömääräinen kevätkokous 15.6.2020

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään 15.6.2020 klo 18.00. Kah­via ja pul­laa on tar­jol­la klo 17.30. Kokous jär­jes­te­tään ker­hon tal­lio­sak­keel­la osoit­tees­sa Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 Tur­ku. Kokouk­sen esi­tys­lis­ta jul­kais­taan 5.6. Läm­pi­mäs­ti…

lue lisää

Valmennustrilogian osa 3 toteutuu

Ker­hon val­men­nustri­lo­gian osa 3 eli Mis­ka Aal­to­sen ajo­val­men­nus pääs­tään aloit­ta­maan pian! Vie­lä on kol­me paik­kaa vapaa­na — ota nopeas­ti yhteys toimisto@turunmoottorikerho.fi jos haluat pääs­tä mukaan! Val­men­nus­päi­vät: SÄKYLÄ 15.5., 18.5., 25.5. SALO 2.6., 9.6.…

lue lisää

Suosittu Crossfit jatkuu loppusyksyllä!

Rai­sion Gar­den Gymis­sä toteu­tet­tu Cross­fit-yhtei­stree­ni saa­vut­ti suo­sio­ta vii­me tal­ve­na Turun moot­to­ri­ker­hon jäsen­ten kes­kuu­des­sa. Iloi­nen ja sport­ti­nen poruk­ka tree­na­si ker­ran vii­kos­sa hyväl­lä syk­keel­lä ja piti näin huol­ta lihas­kun­nos­taan off-sea­so­nin aika­na. Niin­pä…

lue lisää

SML:n pääsiäisterveiset

Hyvää pää­siäis­tä kai­kil­le!  Alla Suo­men Moot­to­ri­lii­ton Vil­le Salo­sen kir­joi­tus tämän het­ki­seen koro­na-tilan­tee­seen liit­tyen. Kan­nat­taa lukea! SML:N KUULUMISIA JA RAUHALLISTA SEKÄ VASTUULLISTA PÄÄSIÄISTÄ MOOTTORIURHEILUN YSTÄVILLE! 9.4.2020 Pää­siäi­nen lähes­tyy ja…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa