TMK ry

Hallitus

 

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n hal­li­tuk­sen valit­see jäse­nis­tö aina syys­vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Hal­li­tus­paik­ka on kak­si­vuo­ti­nen. Hal­li­tuk­ses­sa on puheen­joh­ta­jan lisäk­si kah­dek­san jäsen­tä. Hal­li­tus kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa päät­tä­mään ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Hal­li­tus­ta voit lähes­tyä sinua askar­rut­ta­vis­sa asiois­sa otta­mal­la yhteyt­tä puheen­joh­ta­jaan, sih­tee­riin tai lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen hallitus@turunmoottorikerho.fi.

Puheen­joh­ta­ja: Pasi Ros­nell

Puhe­lin: 044 508 5850

S‑posti: pj@turunmoottorikerho.fi / pasi.rosnell@gmail.com

 

Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Jou­ni Koskinen

Puhe­lin: 050 353 4722
S‑posti: jouni.janpeter@gmail.com

Sih­tee­ri: Johan­na Lehmuskoski

Puhe­lin: 040 867 3812 / 0400 784 172 (ei vies­te­jä tähän)
S‑posti: toimisto@turunmoottorikerho.fi

 

Hallituksen muut jäsenet sekä tehtävät/vastuualueet 2020:

Pek­ka Pih­la­va, Mot­ti-vas­taa­va: 040 312 5690 / pekka.pihlava@gmail.com

Sant­tu Rau­ta­nen, MX- ja endu­ro­jaos­to, aloit­te­le­vien kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 040 511 5673 / santtu.rautanen@gmail.com

Vil­le Salo­maa, kisa­kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 0500 531 005 / ville@assa-asennus.fi

Mar­jaa­na Ant­to­nen, tie­do­tus: 040 6844 797 / tiedotus@turunmoottorikerho.fi

Kati Pent­ti: 044 206 1971 / kati.pentti@hotmail.com

Vesa Vai­hi­nen: 0400 524 100 / vesa@carway.fi

 

Muut vastuuhenkilöt:

Riit­ta Nousiai­nen, talou­den­hoi­ta­ja: 040 587 4405

Kir­si Tam­mi, jäsen­kir­ju­ri: jasenkirjuri@turunmoottorikerho.fi

 

Jaostojen vetäjät:

Motoc­ross ja endu­ro: Sant­tu Rau­ta­nen 040–5115673 / santtu.rautanen@gmail.com

 

Kunniapuheenjohtajat:

Timo Leh­mus­kos­ki

Mart­ti Salo

Veik­ko Leino

 

TMK ry:n osoite:

Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var. 6, 20360 TURKU

 

Uutiset

Crossfitissä tilaa — startti 5.11.

Cross­fit-tree­nit start­taa­vat 5.11. ja vie­lä on muu­ta­ma paik­ka vapaa­na ryh­mäs­sä! Tree­ni­päi­vät: tors­tai­sin klo 19:00–20:00, 7 ker­taa, 5.11.2019 alkaen, vii­mei­sen ker­ran olles­sa 17.12.2020 Paik­ka: Gar­den Gym Rai­sio Puro­ka­tu 2 Hin­ta: 50 eur Mukaan mah­tuu 16 treenaajaa,…

lue lisää

Enduroa Lopella 4.10.

Ter­ve­tu­loa aja­maan endu­roa Lopel­le 4.10. koko per­heen voi­min! ‑pai­kal­la oppaat ja rei­tit taso­jen mukaan. Sovel­tuu kai­ken tasoi­sil­le ja kokoi­sil­le kul­jet­ta­jil­le (85cc ylös­päin). ‑hin­nat: omal­la pyö­räl­lä 85 €, vuo­kra­pyö­räl­lä 280 €. Hin­ta sisäl­tää opas­pal­ve­lut ja…

lue lisää

SM joukkuekisat 19.–20.9. & joukkueiden muodostaminen

Motoc­ros­sin SM ker­ho­jouk­kue­ki­sat lähes­ty­vät — ne pide­tään tänä vuon­na Hei­no­las­sa 19.–20.9. Kisois­sa aje­taan luo­kat MXV, MXC, MX65 ja ker­ho­jouk­kuei­den SM-luok­ka. Pyy­däm­me kaik­kia, ket­kä ovat haluk­kai­ta edus­ta­maan ker­hoam­me ja ole­maan käy­tet­tä­vis­sä kysei­sis­sä kisoissa,…

lue lisää

Säkylän yhteislähtöharjoitukset 12.8. ja 9.9.

Turun Moot­to­ri­ker­ho jär­jes­tää kah­det yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­set Säky­län R2MX-radal­la. Ajan­koh­dat ovat kes­ki­vii­kot 12.8. ja 9.9. Aika­tau­lut: Vapaa har­joit­te­lu klo 16 alkaen , ilmoit­tau­tu­mi­nen klo 17 alkaen Har­joi­tus 65/85 klo 17:15 Har­joi­tus vapaa klo 17.30…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa