TMK ry

Hallitus

 

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n hal­li­tuk­sen valit­see jäse­nis­tö aina syys­vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Hal­li­tus­paik­ka on kak­si­vuo­ti­nen. Hal­li­tuk­ses­sa on puheen­joh­ta­jan lisäk­si kah­dek­san jäsen­tä. Hal­li­tus kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa päät­tä­mään ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Hal­li­tus­ta voit lähes­tyä sinua askar­rut­ta­vis­sa asiois­sa otta­mal­la yhteyt­tä puheen­joh­ta­jaan, sih­tee­riin tai lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen hallitus@turunmoottorikerho.fi.

Puheen­joh­ta­ja: Pek­ka Pihlava

Puhe­lin: 040 312 5690
S‑posti: pj@turunmoottorikerho.fi

Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Jou­ni Koskinen

Puhe­lin: 050 353 4722
S‑posti: jouni.janpeter@gmail.com

Sih­tee­ri: Johan­na Lehmuskoski 

Puhe­lin: 040 867 3812 / 0400 784 172 (ei vies­te­jä tähän)
S‑posti: toimisto@turunmoottorikerho.fi

 

Hallituksen muut jäsenet sekä tehtävät/vastuualueet 2021:

Sant­tu Rau­ta­nen, aloit­te­le­vien kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 040 511 5673 / santtu.rautanen@gmail.com

Vil­le Salo­maa, kil­pa­kul­jet­ta­jien ja R2mx-yhteys­hen­ki­lö: 0500 531 005 / ville@assa-asennus.fi

Mar­jaa­na Ant­to­nen, tie­do­tus: 040 6844 797 / Messenger

Kati Pent­ti: 044 206 1971 / kati.pentti@hotmail.com

Vesa Vai­hi­nen, R2mx-yhteys­hen­ki­lö: 0400 524 100 / vesa@carway.fi

Sami Lai­ne

 

Muut vastuuhenkilöt:

Riit­ta Nousiai­nen, talou­den­hoi­ta­ja: 040 587 4405

Tuu­li Hei­no, jäsen­kir­ju­ri: jasenkirjuri@turunmoottorikerho.fi

 

Jaostojen vetäjät:

Motoc­ross: Sant­tu Rau­ta­nen 040–5115673 / santtu.rautanen@gmail.com

Endu­ro: Väi­nö San­ta­mä­ki 045 120 5877

RR: Pasi Ros­nell 044 5085850

 

Kunniapuheenjohtajat:

Timo Leh­mus­kos­ki

Mart­ti Salo

Veik­ko Leino

 

TMK ry:n osoite:

Kimo­ka­tu 8, 20380 TURKU

 

Uutiset

TMK:n sääntömääräinen syyskokous 24.11.

TMK:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 🔸️24.11. klo 17:30 Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hii­den­ki­vi-kokous­ti­las­sa 🔸️tilai­suus aloi­te­taan kah­vil­la ja kau­den pal­kit­se­mi­sil­la 🔸️var­si­nai­nen kokous alkaa klo 18:00 🍁🔸️🍁🔸️🍁🔸️🍁🔸️🍁🔸️🍁🔸️🍁🔸️🍁…

lue lisää

Crossfitissä tilaa — startti 5.11.

Cross­fit-tree­nit start­taa­vat 5.11. ja vie­lä on muu­ta­ma paik­ka vapaa­na ryh­mäs­sä! Tree­ni­päi­vät: tors­tai­sin klo 19:00–20:00, 7 ker­taa, 5.11.2019 alkaen, vii­mei­sen ker­ran olles­sa 17.12.2020 Paik­ka: Gar­den Gym Rai­sio Puro­ka­tu 2 Hin­ta: 50 eur Mukaan mah­tuu 16 treenaajaa,…

lue lisää

Enduroa Lopella 4.10.

Ter­ve­tu­loa aja­maan endu­roa Lopel­le 4.10. koko per­heen voi­min! ‑pai­kal­la oppaat ja rei­tit taso­jen mukaan. Sovel­tuu kai­ken tasoi­sil­le ja kokoi­sil­le kul­jet­ta­jil­le (85cc ylös­päin). ‑hin­nat: omal­la pyö­räl­lä 85 €, vuo­kra­pyö­räl­lä 280 €. Hin­ta sisäl­tää opas­pal­ve­lut ja…

lue lisää

SM joukkuekisat 19.–20.9. & joukkueiden muodostaminen

Motoc­ros­sin SM ker­ho­jouk­kue­ki­sat lähes­ty­vät — ne pide­tään tänä vuon­na Hei­no­las­sa 19.–20.9. Kisois­sa aje­taan luo­kat MXV, MXC, MX65 ja ker­ho­jouk­kuei­den SM-luok­ka. Pyy­däm­me kaik­kia, ket­kä ovat haluk­kai­ta edus­ta­maan ker­hoam­me ja ole­maan käy­tet­tä­vis­sä kysei­sis­sä kisoissa,…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa