TMK ry

Hallitus

 

Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n hal­li­tuk­sen valit­see jäse­nis­tö aina syys­vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Hal­li­tus­paik­ka on kak­si­vuo­ti­nen. Hal­li­tuk­ses­sa on puheen­joh­ta­jan lisäk­si kah­dek­san jäsen­tä. Hal­li­tus kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa päät­tä­mään ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Hal­li­tus­ta voit lähes­tyä sinua askar­rut­ta­vis­sa asiois­sa otta­mal­la yhteyt­tä puheen­joh­ta­jaan, sih­tee­riin tai lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen hallitus@turunmoottorikerho.fi.

 

Puheen­joh­ta­ja: Pasi Ros­nell

Puhe­lin: 044 508 5850
S‑posti: pj@turunmoottorikerho.fi / pasi.rosnell@gmail.com

 

Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Jou­ni Kos­ki­nen

Puhe­lin: 050 353 4722
S‑posti: jouni.janpeter@gmail.com

 

Sih­tee­ri: Johan­na Leh­mus­kos­ki

Puhe­lin: 040 867 3812 / 0400 784 172 (ei vies­te­jä tähän)
S‑posti: toimisto@turunmoottorikerho.fi

 

Hallituksen muut jäsenet sekä tehtävät/vastuualueet 2020:

 

Pek­ka Pih­la­va, Mot­ti-vas­taa­va: 040 312 5690 / pekka.pihlava@gmail.com

Sant­tu Rau­ta­nen, MX- ja endu­ro­jaos­to, aloit­te­le­vien kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 040 511 5673 / santtu.rautanen@gmail.com

Vil­le Salo­maa, kisa­kul­jet­ta­jien yhteys­hen­ki­lö: 0500 531 005 / ville@assa-asennus.fi

Mar­jaa­na Ant­to­nen, tie­do­tus: 040 6844 797 / tiedotus@turunmoottorikerho.fi

Kati Pent­ti: 044 206 1971 / kati.pentti@hotmail.com

Vesa Vai­hi­nen: 0400 524 100 / vesa@carway.fi

 

Muut vastuuhenkilöt:

 

Riit­ta Nousiai­nen, talou­den­hoi­ta­ja: 040 587 4405

Kir­si Tam­mi, jäsen­kir­ju­ri: jasenkirjuri@turunmoottorikerho.fi

 

Jaostojen vetäjät:

 

Motoc­ross ja endu­ro: Sant­tu Rau­ta­nen 040–5115673 / santtu.rautanen@gmail.com

 

Kunniapuheenjohtajat:

 

Timo Leh­mus­kos­ki
Mart­ti Salo
Veik­ko Lei­no

 

TMK ry:n osoite:

Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var. 6, 20360 TURKU

 

Uutiset

VUODEN 2019 JUNIOREIDEN RATAMAKSUKUITTIEN PALAUTUS 30.9.2019 MENNESSÄ!

Kau­den 2019 rata­mak­su­pa­lau­tuk­sia var­ten alku­pe­räi­set kui­tit rata­mak­suis­ta on toi­mi­tet­ta­va maa­nan­tai­hin 30.9.2019 klo 18.00 men­nes­sä ker­hon pos­ti­laa­tik­koon kir­je­kuo­res­sa osoit­tee­seen Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, 20360 TURKU. Hyväk­syt­tä­viä ovat Suo­mes­sa har­joit­te­lus­ta…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa

hibaby