Uutiset

24.11.2020 Syyskokouksen esityslista

Ter­ve­tu­loa TMK:n sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen tiis­tai­na 24.11. klo 17:30 alkaen Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hii­den­ki­vi-kokous­ti­laan. Tilai­suus aloi­te­taan kah­vil­la ja kau­den pal­kit­se­mi­sil­la. Var­si­nai­nen kokous alkaa klo 18:00. Syys­ko­kouk­sen esi­tys­lis­ta: 1 Ava­taan kokous 2…

lue lisää

KIERTOPALKINTO: ”ASENNE RATKAISEE

TMK:n syys­ko­kouk­ses­sa on perin­tei­ses­ti pal­kit­tu ja muis­tet­tu kau­den aika­na ansioi­tu­nei­ta kul­jet­ta­jia ja ker­hon jäse­niä. Yhte­nä kier­to­pal­kin­to­na jae­taan ”Asen­ne Rat­kai­see” pokaa­li, jon­ka valit­se­vat kes­kuu­des­taan ker­hon kul­jet­ta­jat itse. Pal­kin­to on tarkoitettu…

lue lisää

TMK-kasvomaskeja saatavilla

TMK-kas­vo­mas­kit ovat saa­pu­neet! Tyy­lik­kääs­ti ja tur­val­li­ses­ti tree­nei­hin, edus­ta­vas­ti kou­luun, töi­hin ja vapaa-ajal­le. Tie­dus­te­lut ja tilauk­set: toimisto@turunmoottorikerho.fi Hin­ta 10 € / kpl Mak­su ker­hon tilil­le: vies­ti­kent­tään nimi+kasvomaski FI28 4309 1520 0008 84…

lue lisää

TMK:n sääntömääräinen syyskokous 24.11.

TMK:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 🔸️24.11. klo 17:30 Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hii­den­ki­vi-kokous­ti­las­sa 🔸️tilai­suus aloi­te­taan kah­vil­la ja kau­den pal­kit­se­mi­sil­la 🔸️var­si­nai­nen kokous alkaa klo 18:00 🍁🔸️🍁🔸️🍁🔸️🍁🔸️🍁🔸️🍁🔸️🍁🔸️🍁…

lue lisää

Crossfitissä tilaa — startti 5.11.

Cross­fit-tree­nit start­taa­vat 5.11. ja vie­lä on muu­ta­ma paik­ka vapaa­na ryh­mäs­sä! Tree­ni­päi­vät: tors­tai­sin klo 19:00–20:00, 7 ker­taa, 5.11.2019 alkaen, vii­mei­sen ker­ran olles­sa 17.12.2020 Paik­ka: Gar­den Gym Rai­sio Puro­ka­tu 2 Hin­ta: 50 eur Mukaan mah­tuu 16 treenaajaa,…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa