Ter­ve­tu­loa aja­maan Leh­tos­ten radoil­le seu­raa­vin säännöin:

-Met­sä­reit­ti isoil­le kus­keil­le, pie­nem­mil­le pel­to­ra­ta. Met­sä­rei­til­le ei saa men­nä yksin.
-Saa ajaa joka päi­vä, sun­nun­tai­sin vas­ta klo 12 alkaen! Ajo­jen lope­tus klo 20 men­nes­sä.
-Oli­si hie­noa, jos tuli­si mon­ta kus­kia ker­ral­la
-TMK:n jäse­net aja­vat ilmai­sek­si, muut 5 €/kuski. Mak­su piha­ra­ken­nuk­sen sei­näs­sä ole­vaan pos­ti­laa­tik­koon.
-Nuo­tion voi sytyt­tää, omat mag­ga­rat mukaan.

Osoi­te Uute­lan­tie 103, Vah­to. Tervetuloa!

Nou­da­tet­ta­va varo­vai­suut­ta piha-alu­eel­la, jos­sa lii­ken­net­tä var­sin­kin arki­sin ja lauantaisin❗Ajettava hil­jaa ja huo­mioi­ta­va muut❗

Kii­tos Lehtoset!