Ker­hon val­men­nustri­lo­gian osa 3 eli Mis­ka Aal­to­sen ajo­val­men­nus pääs­tään aloit­ta­maan pian! Vie­lä on kol­me paik­kaa vapaa­na — ota nopeas­ti yhteys toimisto@turunmoottorikerho.fi jos haluat pääs­tä mukaan!

Val­men­nus­päi­vät:
SÄKYLÄ 15.5., 18.5., 25.5.
SALO 2.6., 9.6. (pie­nel­lä varauk­sel­la, vah­vis­te­taan vielä)

Val­men­nuk­set alka­vat klo 17 jol­loin kul­jet­ta­jat ovat val­mii­na radal­la varus­teis­sa ja läm­mi­tel­lei­nä. Val­men­nus toteu­te­taan tar­vit­taes­sa por­ras­te­tus­ti ja ryh­miin jaettuna.

Ilmoittautuneille/valmennuksen mak­sa­neil­le on lähe­tet­ty Messenger/Whatsapp.
Tar­kis­tat­han viestisi.

Ter­ve­tu­loa!