Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni on jo varan­nut lai­va­mat­kat ja majoi­tuk­sen Viros­ta ker­hon Adre­na­lin Are­na ‑mat­kaa var­ten. Mat­kal­le läh­de­tään siis tors­tai­na 16.1. ja paluu on sun­nun­tai­na 19.1. Vii­kon­lop­puun mah­tuu yksi­tyi­siä, ker­hom­me kus­tan­ta­mia ajo­vuo­ro­ja (TMK:n jäse­nil­le), ylei­siä ajo­vuo­ro­ja sekä tie­tys­ti yhteis­tä muu­ta kivaa kuten ruo­kai­lua! Per­jan­tail­le on jär­jes­tet­ty yhteis­ruo­kai­lu jon­ne kaik­ki ovat tervetulleita.

Paik­ka: Pubi17 (www.olle17.ee)

Aika: pe 17.1. klo 19

Ruo­ka- ja pöy­tä­va­rauk­set teh­dään etukäteen:

  1. pub’s beef bur­ger and fries (incl. onion and bacon) 9 eur
  2. pork ten­der­loin, crea­my gar­lic sauce, pota­to slices, mari­na­ted red onion, spicy sal­sa 10 eur

Ilmoi­tat­han tie­to­si, ruo­ka­va­lin­ta­si ja mah­dol­li­set aller­giat to 9.1.2020 men­nes­sä: janne.lauros@gmail.com. Jokai­nen mak­saa ruo­kai­lun­sa pai­kan päällä.

Näytä lähdekuva

Alla ole­vas­ta lin­kis­tä vie­lä lisä­tie­to­ja treenimatkasta:

http://www.turunmoottorikerho.fi/kerhomatka-viron-adrenalin-arenalle-16–19‑1–2020/