Kau­den 2020 rata­mak­su­pa­lau­tuk­sia var­ten alku­pe­räi­set kui­tit rata­mak­suis­ta on toi­mi­tet­ta­va sun­nun­tai­hin 18.10.2020 klo 18.00 men­nes­sä kir­je­kuo­res­sa ker­hon pos­ti­laa­tik­koon osoit­tee­seen Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, 20360 Tur­ku. Hyväk­syt­tä­viä ovat Suo­mes­sa har­joit­te­lus­ta tul­leet rata­mak­su­kui­tit (ei kil­pai­lu­jen osal­lis­tu­mis­mak­sut eikä R2mx Par­kin ratamaksukuitit).

Kir­je­kuo­ren pääl­le merkitään:

*rata­mak­su­kui­tit (jos kui­tis­sa on mui­ta­kin osto­ja niin ympyröi/merkitse rata­mak­sun osuus selkeästi)

*kul­jet­ta­jan nimi ja syntymäaika

*tili­nu­me­ro ja tilin omis­ta­jan nimi, johon mah­dol­li­nen rata­mak­su­pa­lau­tus maksetaan

*rata­mak­su­kuit­tien yhteissumma

*koon­ti kui­teis­ta, esimerkiksi:

14.7.2019 Salo 15,00
16.7.2019 Loh­ja 12,00
yhteen­sä 27,00

 

Lisäk­si rata­mak­su­kui­tit tulee lähet­tää 18.10.2020 men­nes­sä skan­nat­tu­na pdf-tie­dos­to­na osoit­tee­seen toimisto@turunmoottorikerho.fi.

-Hal­li­tus