Kau­den 2021 junio­rei­den rata­mak­su­pa­lau­tuk­sia var­ten skan­na­tut kui­tit rata­mak­suis­ta on toi­mi­tet­ta­va per­jan­tai­hin 22.10.2021 klo 18.00 men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se toimisto@turunmoottorikerho.fi. Palau­tus­ta hake­van on säi­ly­tet­tä­vä alku­pe­räi­set kui­tit itsel­lään. Palau­tuk­siin ei ole oikeu­tet­tu mui­den ker­ho­jen lisens­sil­lä aja­vat kul­jet­ta­jat. Hyväk­syt­tä­viä kuit­te­ja ovat Suo­mes­sa har­joit­te­lus­ta tul­leet rata­mak­su­kui­tit (ei kil­pai­lu­jen osal­lis­tu­mis­mak­sut eikä R2MX Par­kin ratamaksukuitit).

Liit­teek­si säh­kö­pos­tiin kuit­tien lisäk­si vaaditaan:

*kul­jet­ta­jan nimi ja syntymäaika

*tili­nu­me­ro ja tilin omis­ta­jan nimi, johon mah­dol­li­nen rata­mak­su­pa­lau­tus maksetaan

*rata­mak­su­kuit­tien yhteissumma

*koon­ti kui­teis­ta, esimerkiksi:

14.7.2021Salo15,00
16.7.2021Loh­ja12,00
 yhteen­sä27,00