Yleinen ohjeistus

Hallin ohjeistus

TMK-Tie­to­kes­kus Cen­ter on avoin­na pää­sään­töi­ses­ti seuraavasti:

TIISTAI17–20
KESKIVIIKKO: 17–20
LAUANTAI ja SUNNUNTAI: 12–17

Yksi­tyis­ti­lai­suu­det saat­ta­vat muut­taa myös kiin­tei­tä aukio­loai­ko­ja — tar­kas­ta kalenterista!

PERJANTAISIN PAP­PAc­ros­sit: Pap­pac­ross on tar­koi­tet­tu kus­keil­le, joi­den kovim­mat kier­ro­sa­jat aje­taan tauol­la kah­vi­pöy­dän ääres­sä. Tilai­suus on tar­koi­tet­tu jo vart­tu­neem­paan ikään pääs­seil­le pojil­le :). Hin­ta 10€/kerta (mak­su käteisellä).

Hal­lis­sa on ehdot­to­mas­ti käy­tet­tä­vä Nes­teen tai Aspe­nin pienkonebensaa

Lisäk­si on käy­tet­tä­vä Nes­teen bio-öljyä (Öljyä saat­taa olla myy­tä­vä­nä hal­lil­la hin­taan 17 €)

Hal­lis­sa on olta­va pyö­räs­sä liikennevakuutus

JÄSENKORTTI ON AINA ESITETTÄVÄ, KUN AJETAAN JÄSENHINNOILLA!

Halli-ohjeet kuljettajille

1. RADALLA SAA AJAA VAIN HYVÄKSYTYLLÄ POLTTOAINEELLA (BIO)

2. HUOMIOI OMA AJO-AIKASI LIITUTAULULLA OLEVAN AIKATAULUN MUKAANLIITUTAULULLA OLEVA KELLONAJAN MUKAAN MENNÄÄNRADALTA ON POISTUTTAVA OMAN AJOAJAN LOPUTTUA

3. SEURAA RADAN TURVALLISUUSVALOJAVALOT SYTYTETÄÄN, KUN RADALLA ON TURVALLISUUSRISKI, ESIM KAATUNUT KULJETTAJAHILJAINEN AJOVAUHTI

4. HUOLEHDI YLEISESTÄ SIISTEYDESTÄ

 

Ajo-ohjeet halliin portilta

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa