Suo­si­tut ker­hoa­jo­val­men­nuk­set jat­ku­vat, var­mis­ta paik­ka­si pian!

Val­men­nus­päi­vät: 4.8., 1.9. ja 15.9.
Val­men­ta­ja: Mis­ka Aal­to­nen
Hin­ta: 50 € yhteen­sä, sisäl­täen ratamaksut

Radat ilmoi­te­taan myö­hem­min.
Päi­vä­mää­riin vara­taan mah­dol­li­suus muu­tok­siin kelio­lo­suh­tei­den vuok­si.
Ensi­si­jai­ses­ti suun­nat­tu ker­hon kil­paa-aja­vil­le kuljettajille.

⭐Ilmoit­tau­tu­mi­set⭐

toimisto@turunmoottorikerho.fi

Las­kun mak­sa­mal­la vah­vis­tat paik­ka­si.
Lisä­tie­dot: Jou­ni Kos­ki­nen 050 353 4722