Jäsenasiat

Jäsenmaksu

Jäsen­mak­su liit­ty­mis­mak­sui­neen ensim­mäi­se­nä kalen­te­ri­vuon­na on 70€ (yli 15-vuo­tiail­ta) ja 40€ (alle 15-vuo­tiail­ta). Seu­raa­vien kalen­te­ri­vuo­sien jäsen­mak­su on 40€/25€.

Jäsenanomus

 

Täy­tet­tyä­si jäse­na­no­mus­kaa­vak­keen, saat jäsen­kir­ju­ril­tam­me pape­ri­las­kun pos­tit­se rei­lun vii­kon kulues­sa. Mak­set­tua­si las­kun, asia ete­nee. Hal­li­tus käsit­te­lee jäsen­ha­ke­muk­set ker­ran kuukaudessa. 

Mikä­li et saa mitään vas­taus­ta kah­den vii­kon kulues­sa kaa­vak­keen täyt­tä­mi­ses­tä, ota yhteys jäsen­kir­ju­riim­me: jasenkirjuri@turunmoottorikerho.fi.

Kan­na­tus­mak­sut ja muut avus­tuk­set voit lait­taa suo­raan tilil­lem­me
Turun Moot­to­ri­ker­ho ry — FI28 4309 1520 0008 84 (ITELFIHH).

Jäsenanomuskaavake

 

    Haluan säh­kö­pos­tii­ni seu­raa­van jaos­ton postia

    Tapahtumat

    Löydä meidät Facebookissa