TMK-ker­ho­ti­la osoit­tees­sa Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, 20360 TURKU näyt­tää täl­lä het­kel­lä enem­män varas­tol­ta kuin ker­ho­ti­lal­ta. Maa­nan­tai­na 8.10.2018 klo. 17.00 alkaen siir­re­tään tava­roi­ta kaap­pei­hin ja sii­vo­taan ker­ho­ti­la asian­mu­kai­seen kun­toon. Ker­ho­ti­la ei ole iso, joten parin tun­nin työl­lä saam­me ker­ho­ti­lan näyt­tä­mään ker­ho­ti­lal­ta. Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni pää­see aut­te­le­maan, sil­lä mitä enem­män sitä nopeam­min! Pai­kal­la kaf­fe & pul­la tarjoilu.

-Hall­li­tus