TMK:n syys­ko­kouk­ses­sa on perin­tei­ses­ti pal­kit­tu ja muis­tet­tu kau­den aika­na ansioi­tu­nei­ta kul­jet­ta­jia ja ker­hon jäseniä.

Yhte­nä kier­to­pal­kin­to­na jae­taan ”Asen­ne Rat­kai­see” pokaa­li, jon­ka valit­se­vat kes­kuu­des­taan ker­hon kul­jet­ta­jat itse. Pal­kin­to on tar­koi­tet­tu kul­jet­ta­jal­le, jol­la on ollut:

Hyvä tsemp­pi, Hyvät käy­tös­ta­vat ja Iloi­nen mieli!

Jokai­nen ker­hon kul­jet­ta­ja voi käy­dä äänes­tä­mäs­sä omaa suo­sik­ki­aan linkistä:

https://doodle.com/poll/hi4wsep3yf44ehgb?utm_source=poll&utm_medium=link

• lis­tal­la on kaik­ki kau­den 2020 TMK-lisens­sil­lä aja­neet kuljettajat
• valit­se oma ehdok­kaa­si ja äänes­tä tätä yhden kerran
• äänes­ty­sai­kaa on sun­nun­tai­hin 22.11. klo 24:00

Eni­ten ääniä saa­nut kul­jet­ta­jan nimi julkaistaan:

TMK:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ SYYSKOKOUKSESSA
🔸️24.11. klo 17:30 Impi­vaa­ran uima­hal­lin Hiidenkivi-kokoustilassa
🔸️tilai­suus aloi­te­taan kah­vil­la ja kau­den palkitsemisilla
🔸️var­si­nai­nen kokous alkaa klo 18:00

Nyt äänes­tä­mään!