Lemun MX-rata ja jun­nut­ree­nit on kor­kat­tu käyn­tiin! Ter­ve­tu­loa tree­naa­maan cros­sia yhdes­sä ja viet­tä­mään muka­vaa aikaa! Ajo­jen jäl­keen voi pulah­taa lam­peen uimaan ja gril­li on kuu­ma­na jos halu­aa pais­taa makkaraa.

Ajo­päi­vät:
-ke klo 17 alkaen
-su klo 12 alkaen
Rata­mak­su (oma pyö­rä mukaan):
-5 € TMK:n jäse­nil­le
-10 € ei-jäsenille

Tree­nit on tar­koi­tet­tu lajis­ta kiin­nos­tu­neil­le, aloit­te­li­joil­le ja jo vähän aja­neil­le junio­reil­le. Ota yhteys Sant­tu Rau­ta­seen jos haluat tul­la pai­kan pääl­le tutus­tu­maan lajiin tai kokei­le­maan ker­hon vuo­kra­pyö­riä. San­tun tavoit­taa nume­ros­ta 040–511 5673.