Turun moot­to­ri­ker­ho jär­jes­tää lau­an­tai­na 17.11.2018 pik­ku­jou­lut alle 13-vuo­tiail­le junio­reil­le Huvi­lu­van tilois­sa osoit­tees­sa Kai­ris­kul­man­tie 16, Piis­pan­ris­ti (Kaa­ri­na). Ohjel­mas­sa on laser­so­ta­pe­le­jä. Pelit aloi­te­taan klo. 9.30 ja kes­tä­vät tun­nin. Ilmoit­tau­tu­mi­set Pek­ka Pih­la­val­le (040 3125690, pekka.pihlava@gmail.com). Laser­so­ta­pe­lit mak­sa­vat 10 € per hen­ki­lö, mikä mak­se­taan kätei­sel­lä pai­kan­pääl­lä. Saa­vut­han pai­kal­le hyvis­sä ajoin, vii­meis­tään klo. 9.15.

Sama­na päi­vä­nä junio­rei­den pik­ku­jou­lu­jen jäl­keen klo. 10.30–11.30 jär­jes­te­tään yli 13-vuo­tiail­le junio­reil­le ja senio­reil­le väri­kuu­la­so­taa samas­sa pai­kas­sa. Hin­ta myös 10€, mak­se­taan pai­kan pääl­lä kätei­sel­lä. Myös tähän ilmoit­tau­tu­mi­set Pekal­le etukäteen.

-Hal­li­tus