Motoc­ross on maa­il­man toi­sek­si suo­si­tuin moot­to­ri­pyö­räi­lyn kil­paur­hei­lu­muo­to. Lajia har­ras­te­taan kaik­kial­la maa­il­mas­sa ja kil­pai­lu­toi­min­ta on laa­jaa. Laji sopii hyvin kai­ken ikäi­sil­le kil­paur­hei­lu­na tai har­ras­tuk­se­na. TMK:ssa Motoc­ross-jaos­ton vetä­jä­nä toi­mii Vil­le Salo­maa puh. 050 0531 005.

R2mx Park

TMK:n oma koti­ra­ta on Säky­läs­sä sijait­se­va R2mx Park. Rata on hiek­ka­poh­jai­nen ja vauh­di­kas. Lisä­tie­to­ja radas­tahttps://www.r2mx.fi/ tai Vil­le Salo­maa puh. 050 0531005.

Radan aukio­loa­jat:
MA, TI, TO klo 12–20
LA klo 10–20 (10–12 vain aloit­te­le­vat 50/65/85cc)
SU klo 10–20

Radan osoi­te:
Vuo­ren­maan­tie 340 Säkylä

Rata­mak­su:
15€/kuljettaja, vain pik­ku­ra­ta 10€/kuljettaja

Mak­suoh­jeet löy­ty­vät radan net­ti­si­vuil­ta.  Kat­so myös https://fi-fi.facebook.com/r2mxpark/

Lemun radan aloittelijatreenit

Aloittelevat/vähän aja­neet kul­jet­ta­jat tree­naa­vat kesä­kau­del­la yhdes­sä Lemus­sa joka kes­ki­viik­ko ja sun­nun­tai. Radal­la on mah­dol­lis­ta erik­seen sovit­tu­na vuo­kra­ta kokei­luun ker­hon pyö­rää. Ter­ve­tu­loa mukaan mah­ta­vaan poruk­kaan ja hyvään tree­niin! Lisä­tie­to­ja Sant­tu Rau­ta­nen puh. 040 511 5673. Pos­tauk­sia ja kuvia löy­tyy  https://fi-fi.facebook.com/Turunmoottorikerho.fi/

Motocross uutiset

Crossfitissä tilaa — startti 5.11.

Cross­fit-tree­nit start­taa­vat 5.11. ja vie­lä on muu­ta­ma paik­ka vapaa­na ryh­mäs­sä! Tree­ni­päi­vät: tors­tai­sin klo 19:00–20:00, 7 ker­taa, 5.11.2019 alkaen, vii­mei­sen ker­ran olles­sa 17.12.2020 Paik­ka: Gar­den Gym Rai­sio Puro­ka­tu 2 Hin­ta: 50 eur Mukaan mah­tuu 16 treenaajaa,…

lue lisää

SM joukkuekisat 19.–20.9. & joukkueiden muodostaminen

Motoc­ros­sin SM ker­ho­jouk­kue­ki­sat lähes­ty­vät — ne pide­tään tänä vuon­na Hei­no­las­sa 19.–20.9. Kisois­sa aje­taan luo­kat MXV, MXC, MX65 ja ker­ho­jouk­kuei­den SM-luok­ka. Pyy­däm­me kaik­kia, ket­kä ovat haluk­kai­ta edus­ta­maan ker­hoam­me ja ole­maan käy­tet­tä­vis­sä kysei­sis­sä kisoissa,…

lue lisää

Säkylän yhteislähtöharjoitukset 12.8. ja 9.9.

Turun Moot­to­ri­ker­ho jär­jes­tää kah­det yhteis­läh­tö­har­joi­tuk­set Säky­län R2MX-radal­la. Ajan­koh­dat ovat kes­ki­vii­kot 12.8. ja 9.9. Aika­tau­lut: Vapaa har­joit­te­lu klo 16 alkaen , ilmoit­tau­tu­mi­nen klo 17 alkaen Har­joi­tus 65/85 klo 17:15 Har­joi­tus vapaa klo 17.30…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa