Muis­tu­tuk­se­na, että Turun moot­to­ri­ker­ho jakaa kai­kil­le alle 18-vuo­tiail­le ker­hon jäse­nil­le huip­pu­tyy­lik­kään TMK-snap­back lip­pik­sen! Näi­tä voi nou­taa elo­kuun lop­puun asti.

Nou­to tapah­tuu Turun Bike and Boat World ‑liik­kees­tä myy­mä­län aukio­loai­koi­na (https://www.bikeworld.fi/myymalat-auk…/bi­ke-boat-world-tur­ku), jon­ne on toi­mi­tet­tu nimi­lis­ta kai­kis­ta alle 18-vuo­tiais­ta ker­hon jäse­nis­ta. Lip­pik­sen saa nou­taa omaa nimeä vastaan.

Kaik­ki muut­kin voi­vat halu­tes­saan ostaa itsel­leen lip­pik­sen 20€ hin­taan. Nou­to tapah­tuu myös Bikes­tä ja mak­su suo­ri­te­taan suo­raan TMK-tilil­le (FI28 4309 1520 0008 84). Mak­sua suo­rit­taes­sa­si kir­joi­ta vies­ti­kent­tään oma nime­si sekä “TMK-lip­pis”.