Satei­den takia lau­an­tail­ta perut­tu sän­kic­ros­si siir­re­tään tiis­tail­le 10.9. Ter­ve­tu­loa siis sän­gel­le osoit­tee­seen Uute­lan­tie 103 Vah­to klo 17:30 alkaen!

Ajot alkaa klo 18, ajoai­ka on 1,5 tun­tia. Jun­nuil­le on oma rata (50cc + aloit­te­le­vat 65cc).

Pai­kal­la puf­fet­ti (mm. mak­ka­raa ja leivonnaisia).

Hin­nat: 15 € iso rata, 10 € jun­nu­ra­ta per kul­jet­ta­ja. Käteis­mak­su pai­kan päällä.

NÄHDÄÄN SÄNGELLÄ!