MX-jaos­ton kokous pide­tään maa­nan­tai­na 3.9.2018 kel­lo 17.30 alkaen ker­ho­ti­lal­la osoit­tees­sa Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, 20360 TURKU.

Kokouk­sen pää­tee­ma­na on motoc­ros­sin jouk­kue SM-kil­pai­luun osal­lis­tu­vien jouk­kuei­den nimeä­mi­nen. Kaik­kien kil­pai­luun halua­vien on osal­lis­tut­ta­va kokouk­seen (kus­ki tai huol­ta­ja). Jos et pys­ty osal­lis­tu­maan kokouk­seen, ilmoi­ta haluk­kuu­te­si osal­lis­tua jouk­kue SM:iin Jaos­ton vetä­jäl­le (Sant­tu Rau­ta­nen, 040 5115673) kokouk­seen mennessä.

-Hal­li­tus