MX-ker­ho­jouk­kue­ki­sa aje­taan Hyvin­kään Vauh­ti­puis­tos­sa 18.–19.9.2021. Tähän liit­tyen pidäm­me kokouk­sen 6.9.2021 klo 17:30 ker­ho­ti­lal­le eli Kimo­ka­tu 8, 20320 Turku.

Pai­kal­le eri­tyi­ses­ti käy­tet­tä­vis­sä ole­vat jouk­ku­een­joh­ta­jat (huom tulee olla tai liit­tyä ker­hon jäse­nek­si), mie­lel­lään kul­jet­ta­jat tai käy­tet­tä­vis­sä ole­vien kul­jet­ta­jien täy­del­li­set omat tie­dot, pyö­rän tie­dot sekä onko omaa trans­pon­de­ria (jos on, sen nume­ro ym).

Tie­dot vii­meis­tään maa­nan­tai­na kokouk­ses­sa tai ennak­koon säh­kö­pos­tit­se toimisto@turunmoottorikerho.fi

Jouk­kuei­den ilmoit­ta­mi­ses­sa MOT-jär­jes­tel­mään avus­te­taan ja teh­dään sen yhdes­sä kokouksessa. 

Mikä­li tie­dät­te hen­ki­löi­tä, jot­ka eivät seu­raa net­ti-/so­me­si­vu­ja, ystä­väl­li­ses­ti jaka­kaa tätä ker­ho­jouk­kue- tie­toa ja kokous­kut­sua eteen­päin. Iso kiitos!

Lisä­tie­to­ja: Sant­tu Rau­ta­nen 040–511 5673