MX-Koulu

MX-Koulu Esittely

TMK MX-Kou­lu on Turun Moot­to­ri­ker­ho ry:n motoc­ross sisä­hal­lis­sa tapah­tu­va lajiin tutus­tu­mis­luon­tei­nen tapah­tu­ma sar­ja, jos­sa lap­set pää­se­vät ohja­tus­ti kokei­le­maan mil­tä tun­tuu ajaa motoc­ross pyö­räl­lä. Jos yhtään tun­tuu että las­ta voi­si täl­lai­nen toi­min­ta kiin­nos­taa, niin mukaan vaan.

Näil­lä sivuil­la ilmoi­te­taan uusis­ta alka­vis­ta ryh­mis­tä, jot­ka muo­dos­te­taan osal­lis­tu­mi­sin­nok­kuu­den mukaan heti kun sopi­va ryh­mä koko on kasas­sa.
Ryh­mä perus­te­taan, jos ilmoit­tau­tu­nei­ta on vähin­tään 4, mak­si­mi­mää­rä ryh­mäs­sä on 6.

Yksi ker­ta kes­tää kak­si tun­tia. MX-kou­lun hin­ta on 90,00€/ lap­si. Mak­su suo­ri­te­taan kätei­sel­lä pai­kan­pääl­lä ensim­mäi­sel­lä kokoon­tu­mis­ker­ral­la. Ajo­tai­toa tai omia varus­tei­ta ei tar­vit­se olla. Asus­teek­si sopi­vat tuke­vat ken­gät, huo­noh­kot läm­pi­mät vaat­teet (hal­lis­sa voi olla vii­leä, mut­ta ajaes­sa tulee hiki) sekä hans­kat, joil­la voi ajaa.

Ilmoit­tau­tu­mi­set osoit­tee­seen:
mxkoulu@turunmoottorikerho.fi

MX-Koulu uutiset

VUODEN 2019 JUNIOREIDEN RATAMAKSUKUITTIEN PALAUTUS 30.9.2019 MENNESSÄ!

Kau­den 2019 rata­mak­su­pa­lau­tuk­sia var­ten alku­pe­räi­set kui­tit rata­mak­suis­ta on toi­mi­tet­ta­va maa­nan­tai­hin 30.9.2019 klo 18.00 men­nes­sä ker­hon pos­ti­laa­tik­koon kir­je­kuo­res­sa osoit­tee­seen Tie­mes­ta­rin­ka­tu 8 B var 6, 20360 TURKU. Hyväk­syt­tä­viä ovat Suo­mes­sa harjoittelusta…

lue lisää

Mahdollisuus motocrosskokeiluun 24MX-sänkicrossin yhteydessä!

Lau­an­tai­na 8.9. ja sun­nun­tai­na 9.9. on mah­dol­li­suus tutus­tua motoc­ros­siin ohja­tus­ti sän­ki­pel­lol­la 24MX-sän­kic­ross­ta­pah­tu­man yhtey­des­sä. Aloit­te­le­via junio­ri­kul­jet­ta­jia opas­te­taan täl­löin lajin pariin tur­val­li­ses­sa ja aloit­te­li­joil­le hel­pos­sa ympä­ris­tös­sä. Turun…

lue lisää

Tapahtumat

Löydä meidät Facebookissa