TMK-endu­ro­reit­ti on tar­koi­tet­tu Turun alu­een harrastajille.

Har­joit­te­luai­ka: kes­ki­viik­koi­sin klo. 14 — 20 ja lau­an­tai­sin klo 10 — 16. Har­joit­te­luai­ko­ja tulee ehdot­to­mas­ti noudattaa!

Osoi­te: Uute­lan­tie 103, Vahto

Rata­mak­su: TMK:n jäse­nil­tä 5 €, ei jäse­nil­tä 10 €. Ennen ajoa kir­jaa pihas­sa ole­vaan pos­ti­laa­ti­kon vih­koon nime­si ja jätä mak­su postilaatikkoon.

Vuo­si­mak­su: Endu­ro­rei­til­le on mah­dol­lis­ta hank­kia myös kausi­kort­ti, mikä oikeut­taa endu­ro­rei­tin käyt­töön vuon­na 2019. Vuo­si­mak­sun hin­ta on TMK-jäse­nil­le 40 € ja muil­le 50 €. Vuo­si­mak­su mak­se­taan pihas­sa ole­vaan pos­ti­laa­tik­koon ja vih­koon kir­ja­taan nimi ja lai­te­taan ras­ti koh­taan “vuo­si­mak­su”.

Auto­jen park­kee­raus: Autot tulee pysä­köi­dä pihas­sa ole­van kui­vu­rin eteen/viereen ja pak­kas­ke­lil­lä voi pysä­köi­dä myös pellolle.

Aja vain teh­dyl­lä rei­til­lä, var­mis­ta ajo­suun­ta ja nou­da­ta varovaisuutta.

Pide­tään omis­ta­jien yksi­tyi­sa­lue siis­ti­nä, älä roskasta.

Yhteys­hen­ki­löt: Japi Ait­ta 044 0611347, Niko Ait­ta 044 5889403, Pasi Leh­to­nen 040 5220382

Kii­tos.

T: Leh­to­set ja TMK ry

Kuvan mahdollinen sisältö: puu, moottoripyörä, ulkoilma ja luonto