HUVILUVAN LASERPELIT

Ter­ve­tu­loa laser­pe­lien maa­il­maan Huvi­lu­paan 3.12. pik­ku­jou­lu­fii­lik­sis­sä! Toi­vot­ta­vas­ti saam­me pal­jon ker­hom­me nuo­ri­soa mukaan — niin aloit­te­le­via kul­jet­ta­jia, har­ras­te­li­joi­ta kuin kisakonkareitakin!

MISSÄ: Huvi­lu­pa, Kai­ris­kul­man­tie 16 Piis­pan­ris­ti, van­ha Hartwal­lin panimo

KOSKA: per­jan­tai­na 3.12. kah­des­sa ryh­mäs­sä: alle 10-vuo­ti­aat klo 17.30–19, yli 10-vuo­ti­aat klo 19–20.30. Iät suun­taa-anta­via, jokai­nen voi vali­ta oman ryh­män­sä kui­ten­kin niin, että molem­mis­sa ryh­mis­sä on sopi­va mää­rä osallistujia. 

Käteis­mak­su 10 € per juh­li­ja pai­kan pääl­lä. Pien­tä tar­joi­lua tar­jol­la jot­ta ener­gia­ta­sot pysy­vät koh­dil­laan pelien tiimellyksessä.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN: 26.11. men­nes­sä Mar­jaa­na Ant­to­nen wup p. 0406844797 tai säh­kö­pos­tit­se toimisto@turunmoottorikerho.fi (aihe-kent­tään Huvi­lu­pa). Ilmoi­tat­han kum­paan ryh­mään juh­li­ja on tulossa. 

TERVETULOA PITÄMÄÄN HAUSKAA