TMK ry ja R2 MX Park ry ovat sol­mi­neet vuo­kra­so­pi­muk­sen Säky­län motoc­ross­ra­dan hal­lin­noin­nis­ta. Rata-alu­een omis­tus säi­lyy Rai­ta­sen vel­jek­sil­lä ja TMK tulee vas­taa­maan sen toi­min­nois­ta ja hallinnoinnista.

Sopi­mus­neu­vot­te­lut ete­ni­vät vauh­dik­kaas­ti ja hyväs­sä hen­ges­sä alku­ke­vään aika­na. Molem­mat sopi­muk­sen osa­puo­let ovat erit­täin tyy­ty­väi­siä syn­ty­nee­seen lopputulokseen.

Uuti­sen voi lukea koko­nai­suu­des­saan alla ole­vas­ta linkistä.

https://www.xracing.fi/uutinen/turun-moottorikerho-vuokraa-r2-mx-parkin

ONNEA OMASTA KOTIRADASTA ❤

Vasem­mal­ta oikeal­le: R2 MX Park ry:n Mika Rai­ta­nen, Ris­to Rai­ta­nen ja Sami Rai­ta­nen, TMK ry:n Pasi Ros­nell ja Vesa Vaihinen