Turun Moot­to­ri­ker­ho jär­jes­tää motoc­ros­sin lii­ga­kil­pai­lun 2. ‑3.7.22 Salon Kavi­lan­num­men radalla.

Osal­lis­tu mukaan jär­jes­te­lyi­hin ja ilmoit­tau­du rata­tuo­ma­rik­si liput­ta­maan! Jär­jes­te­tään yhdes­sä hie­no kil­pai­lu­vii­kon­lop­pu ja samal­la nau­ti­taan lähel­tä moot­to­riur­hei­lun tunnelmasta!

Sinul­la ei tar­vit­se olla aikai­sem­paa koke­mus­ta, jokai­nen saa pai­kan pääl­lä kou­lu­tuk­sen sekä etu­kä­tei­sin­for­maa­tio­ta tehtävästä.

Rata­tuo­ma­rei­ta tar­vi­taan myös per­jan­tai­na 1.7., jol­loin radal­la jär­jes­te­tään ainut­laa­tui­nen SM-viik­ko­kil­pai­lu Salon Moot­to­ri­ker­hon johdolla.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoittautumisia:

toimisto@turunmoottorikerho.fi

Sant­tu Rau­ta­nen p. 040 511 5673

Jou­ni Kos­ki­nen p. 050 353 4722 jouni.janpeter@gmail.com

Soi­ta tai lähe­tä viesti:

nime­si, säh­kö­pos­ti ja/tai puhelinnumero

*osal­lis­tun lau­an­tai­na, sun­nun­tai­na, molem­pi­na päi­vi­nä, tai voin osal­lis­tua myös perjantaina

Tule mukaan, yhdes­sä teh­dään enemmän!